Czechoslovak DX club
Československý DX klub - Czechoslovak DX Club
Horní 9, CZ-768 21, Kvasice, Czech Republic
Home Page of Czechoslovak DX Club mail@dx.cz
Menu
Czech English

· Hlavní strana
· O CSDXC
· Přihláška
· Co je DXing
· Klubový časopis
· Kontakty
· Klubové akce
· Klubová edice
· Diplomy
· Technika
· Předpověď šíření
· Výluky vysílačů
· Encyklopedie
· Ke stažení
· Odkazy na WWW

· Diskuzní fóra
· Emailová konference
· DX cluster
· Inzerce

· Témata
· Archív článků
· Top 10
· Statistika
Hledání

Doporučujeme
  
Emailová konference CSDXC
Autor: Výbor CSDXC. Zveřejněno: Čtvrtek 26.06.2008 v 12:53
Téma: Československý DX klub
Vážení přátelé DXeři!
Zde se dozvíte jak se přihlásit do oficiální emailové konference Československého DX klubu s názvem DX-listy. Pokud chcete být členem, přečtěte si, prosím, nejprve pravidla uvedená níže. Jestliže se rozhodnete přihlásit k odběru, postupujte následovně:
- zašlete email na adresu moderator (zavináč) dx (tečka) cz
- napište do něho informace o své osobě, požadované v pravidlech, viz níže
- přijde Vám informační email o zařazení do konference, které potvrdíte
- dále už maily určené do konference posílejte na adresu dx-listy (zavináč) dx (tečka) cz


PRAVIDLA e-MAILOVÉ KONFERENCE CSDXC


1. Účel konference
Konference je určena pouze členům CSDXC (dále klubu). Nedoporučuje se přeposílat příspěvky z konference nečlenům klubu a vkládat příspěvky mimo zaměření konference, viz body 5 a 6.

2. Distribuce pravidel konference a seznamu jejích členů
Pravidla konference jsou trvale vyvěšena na webových stránkách klubu (www.dx.cz). Seznam aktivních účastníků konference pro informaci, kdo čte jejich příspěvky, bude automaticky rozesílán jednou za 3 měsíce společně s odkazem na zmíněná pravidla konference.

3. Členové konference
Právo účastníka konference má automaticky každý člen klubu. Členství v konferenci získá zasláním přihlašovací zprávy prostřednictvím e-mailové pošty. Ve zprávě uvede své jméno a příjmení, klubové členské číslo, město a e-mailovou adresu. Schválení a zařazení provede administrátor, pověřený výborem klubu. Účastník konference po ukončení členství v klubu bude automaticky z konference odhlášen 1 měsíc po ukončení členství.

4. Identifikace člena konference a osobní údaje
Pokud emailová adresa člena konference neobsahuje jméno odesílatele nebo nemá uživatel nastaven automatický podpis celým jménem, musí se podepsat celým jménem; nestačí např. amatérská volací značka nebo jakákoliv zkratka jména, pseudonym či přezdívka (nick). Podpis by neměl obsahovat název firmy nebo vlastních webových stránek a odkazy vedoucí na tyto weby, pokud se přímo netýkají rádiové problematiky a jsou komerčního charakteru.
Pokud nebude člen konference splňovat ustanovení tohoto bodu, bude na to upozorněn administrátorem. Ten stanoví lhůtu, ve které musí člen konference uvést své údaje do souladu s ustanovením tohoto bodu. Pokud člen požadavku administrátora ve lhůtě nevyhoví, bude mu pozastavena distribuce informací z konference do té doby, dokud své údaje neuvede na pravou míru. Toto opatření nebude posuzováno jako vyloučení za vážné porušení pravidel (viz bod 7), i když jeho dopad může být na člena konference stejný (tzn. ztráta možnosti výměny informací). V konferenci se nesmí objevovat kontaktní a osobní údaje na jiné členy konference, pokud to tyto konkrétní osoby přímo neschválí, tj. telefon, poštovní adresa, ICQ nebo jiná emailová adresa, než na jakou je člen přihlášen v konferenci.

5. Témata konference a etika komunikace
Konference slouží k výměně informací a názorů o dálkovém (DX) příjmu rozhlasu, TV a jiných radiokomunikačních provozů a s tím spojenými aktivitami (včetně publikačních) a k výměně informací a názorů na téma elektronických médií.
Základním požadavkem konference je slušné vyjadřování, vzájemná ohleduplnost, neuvádění záměrně nepravdivých informací či pomluv členů klubu ani jiných osob, nezanášení politických, náboženských a společensky citlivých témat, nesouvisejících s vymezeným posláním konference.

6. Komerční zneužívání konference
V konferenci je zakázáno propagovat otevřeně či skrytě výrobky a služby soukromých firem i jednotlivců, které slouží k jejich obohacení a propagaci. Výjimku mohou tvořit informace o výrobcích a službách prospěšné ostatním, pokud z nich nemá autor příspěvku osobní obohacení a tyto informace se týkají problematiky rádiového příjmu a příbuzných oblastí.

7. Sankce za porušení pravidel konference
Výbor klubu si vyhrazuje právo v odůvodněných případech měnit pravidla konference. Případné změny pravidel budou účastníkům včas oznámeny. Porušení pravidel může být do jisté míry tolerováno, není třeba se úzkostlivě obávat formulace. Na těžší a opakovaná porušení upozorní účastníka administrátor a v případě závažného překračovaní pravidel může rozhodnout výbor o vyloučení účastníka na dobu jednoho měsíce nebo delší podle závažnosti přečinu. Trvalé vyloučení člena konference zváží výbor ve výjimečných případech.
V případě vyloučení člena konference výborem má tento člen právo odvolat se k výboru CSDXC (vybor (zavináč) dx (tečka) cz). Předloží dokumentaci, na jejímž základě byl dle svého názoru neoprávněně vyloučen a uvede své argumenty. Výbor následně rozhodne o vyřešení případu.

8. Autorská práva
Jelikož se jedná o uzavřenou konferenci, není dovoleno přebírat informace v ní uvedené volně mimo konferenci. Toto je možno jen po dotazu na autora konkrétního příspěvku prostřednictvím konference, případně osobní domluvou s ním. V tom případě je nutno uvést jako zdroj Konferenci CSDXC a autora. Výjimku z tohoto pravidla tvoří redakce Radio Revue, která smí přebírat, citovat a otiskovat cokoli z konference bez předchozího upozornění nebo schválení autorem, protože Radio Revue je neveřejné klubové médium CSDXC a nehrozí zde zneužití. V případě příspěvku z konference otištěného v Radio Revue, který by měl být převzat třetí stranou, platí toto pravidlo beze zbytku, tj. nutnost zažádat o povolení převzít informaci a po udělení takového povolení uvést při publikování zdroj.

Výbor CSDXC

2.1.2014

 
Hodnocení článku
Hodnocení: 3.76
Hlasů: 13


Ohodnoťte tento článek:

Excelentní
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout článek  Vytisknout článek

 Poslat známým  Poslat známým

Přidružené téma

Československý DX klub

Omlouváme se, ale komentáře nejsou pro tento článek dostupné.

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (CSDXC)
Information published on these pages may not be reproduced unless the source (CSDXC) is mentioned.

Powered by PhpNuke Powered by Apache Powered by MySQL Powered by PHP Powered by PhpBB Really Simple Syndication

Generování stránky: 0.223 Vteřin