DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

QSL lístky - doporučení a rady, jak je získat

30.01.2004 23:01 I JPž

Ověřování zachycených stanic zasíláním reportů, za které získáme QSL, je pro mnoho posluchačů jednou z nejpřitažlivějších součástí DX hobby. Současně se tato součást ale může stát jednou z těch, kterými jsme nejvíce zklamáni. Takže jak se stát úspěšným sběratelem QSL a jak nejlépe naplnit svá alba lístky a dopisy od stanic z celého světa?

Dost často se setkáváme se situací, kdy se náš úvodní report (zpráva o příjmu) ukáže být jen prvním z mnoha, které je třeba zaslat, něž obdržíme odpověď. Někdy to trvá i celá léta. Jsou stanice, které jsou přeborníky v ignorování našeho úsilí a někdy vůbec nezáleží na našich zkušenostech, jak postupovat. Zdá se, že přibývá stanic, které náš report nepotvrdí hned napoprvé. Může to být známka horší ekonomické situace dané stanice, někdy může stanice trvale dostávat mnoho reportů, které nemají pro ni zvláštní důležitost a v podstatě ani o ně nestojí, anebo jsou prostě jen nezdvořilé. Ať už je důvod jakýkoli, jsou způsoby, které zvýší vaši šanci odpověď získat. Ani tak nemusíte být úspěšní hned napoprvé, ale určitě se zvýší procento vašich úspěchů. Někteří dále uvedené zásady dodržují a je jim vše známo. Je ale mezi námi mnoho nových kolegů, kterým problematika získávání potvrzení o příjmu není dosud zcela známa. Podívejme se tedy na to, jak do vaší poštovní schránky přivést více QSL.

 

UVÉST SPRÁVNĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Jsou-li některé základní údaje nesprávné, zejména přesný čas, QSL nejspíš nezískáte. Používejte nejlépe čas UTC nebo GMT (v zásadě totéž) a nikoli váš místní čas. Údaj pište správně, a to pomocí čtyř číslic, bez vkládání dvojtečky či tečky, tzn. nikoliv např. 00:30 nebo 00.30, ale 0030. Datum UTC také nemusí souhlasit s datem v místě vašeho poslechu, což se často stává u větších časových posunů místa vysílání vůči vašemu QTH. Uvádějte také pokud možno co nejpřesněji frekvenci. Máte-li přijímač s digitální stupnicí, není to problém. U jednodušších přijímačů se stupnicí analogovou je nejlépe počkat na ohlášení frekvence anebo ji odhadnout co nejpřesněji, ale pak také v reportu uvést, že jde jen o odhad. 

UVÉST SPRÁVNĚ KVALITU PŘÍJMU. Nesdělujte stanici, že má dobrý signál, když byl ve skutečnosti jen průměrný nebo špatný. Uveďte raději odhad síly signálu, úroveň interference a statického šumu, frekvenci úniků a celkovou kvalitu. Téměř všechny reporty budou směsicí různých číslic, jako např. 43343. Všeobecně se má za to, že nelze mít celkové hodnocení vyšší než je nejnižší hodnota předchozích čtyř číslic. Menší stanice nemusí také systému hodnocení SINPO porozumět, takže uveďte i konkrétní označení jednotlivých hodnot. 

URČIT ZDROJ RUŠENÍ. Není to sice možné vždy, ale je skutečnou pomocí pro techniky stanice, když jim můžete sdělit, co způsobuje v příjmu jejich stanice problémy. Rušení příjmu může být způsobeno třebas silnou stanicí na přilehlém kanálu, anebo stanicí služeb (např. dálnopisu - RTTY) na stejné frekvenci. Silnou stanici "od vedle" lze identifikovat poměrně snadno, ale pro identifikaci stanice služeb už musíme použít buď literatury, která tomu může napomoci, ovšem máme-li k dispozici RTTY/CW dekodér, jde to lépe. 

UVÉST DOSTATEČNÉ ÚDAJE O SLYŠENÉM PROGRAMU. Rozveďte je v reportu co nejpodrobněji, raději jako jednotlivé položky než ve formě odstavce. Zde je příklad: 
0012 - zprávy o občanských nepokojích na jihu
0014 - konec zpráv, informace o programu, začínajícím v 0100
0015 - ID stanice "This is Radio Malaga, the voice of the coast"
0015 - hudba - "The Singing Oysters", Stan Kenton Orchestra
Uveďte programové podrobnosti z co nejdelšího časového úseku, dejme tomu 30 minut. Toho samozřejmě nedocílíte, jestliže stanici zachytíte dejme tomu 15 minut před ukončením jejího vysílání, anebo zachytíte počátek a signál stanice po 10 minutách zanikne. Ovšem právě zahájení a ukončení vysílání bývá dobrým důkazem o příjmu, nejlepší je ovšem zaslání nahrávky. 

KOMENTÁŘE K PROGRAMU. Mezinárodní broadcasteři mají na komentářích posluchačů obzvláštní zájem, takže v takovém případě je vhodné uvést vlastní nározy a konkrétní připomínky či návrhy. Údaj jako "vaše hudba se mi líbila" nic moc neříká. 

OSOBNÍ ÚDAJE. Dejte lidem ve stanici vědět i něco o sobě, vašem povolání či studiu, městě a dalších zájmech. Můžete přiložit i nějaké informační materiály o vašem QTH. 

PŘIJÍMACÍ ZAŘÍZENÍ. Stanici bude pravděpodobně zajímat druh použitého přijímače i dalšího vybavení. Menší stanice se nemusí v přijímačích vyznat, takže pro ně uveďte podrobnější popis, např. "table top communications receiver with digital readout" nebo "large (či small) portable model" atd. Připojte i typ, délku a příp. i výšku antény. 

POŽÁDÁNÍ O QSL. Stanice nemusí vědět, že požadujete QSL. Proto o ně požádejte, ale zdvořile! Pro žádnou stanici není v tomto případě povinností komukoli odpovídat. QSL bývá tedy spíše jakousi laskavostí od nich, způsobem jak za poslech poděkovat. Nezdvořilé a přikazující reporty mají proto účinek opačný a vážně snižují šanci na odpověď vůbec. 

REPORTY NA POHLEDNICÍCH. O to se raději nepokoušejte. Kromě jiného se na pohlednici nevejde dostatek potřebných údajů. Zaslání pohlednice lze připustit jako přílohu k reportu (viz Přílohy dále) anebo chcete-li poslat pouhý report či komentář bez požadavku na QSL. 

SPRÁVNÁ ADRESA. Při použití nesprávné adresy se pochopitelně úspěch většinou nedostaví. Adresy většiny stanic lze nalézt ve WRTH a v publikaci Passport to World Band Radio. Dalším zdrojem informací bývají zkušenější kolegové. 

LETECKÉ ZÁSILKY. Při zaslání reportu pozemní cestou (týká se mimoevropských zemí) ušetříte sice nějakou korunu, ale cesta vašeho reportu bude trvat i několik týdnů a zvýší možnost, že se report vůbec ke stanici nedostane. 

E-MAIL. Má-li stanice e-mailovou adresu (elektronická pošta), lze report doručovat prakticky kdykoli. Někteří DXeři toho již využívají, ale výsledky jsou smíšené. Některé stanice příjem potvrdí e-mailem, jiné odešlou poštou klasický QSL. E-mailové potvrzování však spíše stanici odlehčí od zátěže poštovních výdajů. Počkejme si na den, kdy budeme moci stanici pomocí domácího počítače předvést místní příjem jejího signálu v reálném čase... 

JAZYK. Posíláte-li report místním nebo regionálním stanicím v Latinské Americe, Indonésii nebo zemích dříve ovládaných Francií, měli byste report napsat v místním jazyce. Různé DX kluby včetně CSDXC vydaly stručné pomůcky pro psaní reportů v několika jazycích, sestávající ze stavebnicových frází. Z nich je možno sestavit jak vlastní reporty, tak i urgující dopisy. 

URGENCE. Po třech až čtyřech měsících čekání na odpověď můžete poslat svou první urgenci. Měla by to být kopie původního reportu spolu s vlastním dopisem, uvádějícím, že jste dosud neobdrželi odpověď na svůj první dopis, který jste poslali před časem (a uvést konkrétní datum). Zmiňte se také, že se váš původní dopis asi někde ztratil. Vyjádřete naději, že tento již bude doručen a že bude i odpovězen. Opět buďte co nejzdvořilejší. 

ZPĚTNÉ POŠTOVNÉ. Některé stanice odpovídají bez nutnosti zaslat jim něco na pokrytí jejich poštovních výdajů za odpověď. Avšak přiložení zpětného poštovného značně zvyšuje šance na odpověď. Mezinárodní odpovědní kupóny (IRC) jsou takovým obvyklým způsobem, jak stanici tyto výdaje nahradit. Zde dbejte na to, abyste použili IRC orazítkovaného pouze na levé straně, jinak je kupón bezcenný. Máte-li k dispozici kupón zcela čistý, nechte si jej nejdříve na kterékoli poště na levé straně orazítkovat. Nejlepším způsobem je ale přiložit nepoužité známky dotyčné země v potřebných hodnotách. Existuje dokonce firma, která takové známky zajišťuje, a to William J. Plum, 12 Glen Road, Flemington, NJ 08822, USA. Pro zaslání ceníku vyžaduje zaslání SASE, tj. obálky s nadepsanou vlastní adresou a opatřenou i známkami (USA) v potřebné výši. Dalším oblíbeným způsobem je přiložení jednodolarové bankovky. Mnoho zemí má sice zákony namířené proti zasílání zahraniční měny poštou, ale je to způsob již dost zavedený a problémy nebývají. 

PŘÍLOHY. Zde jsou neomezené možnosti co k reportu přiložit, aby to přitáhlo pozornost. Mohou to být pohlednice, samolepky domácích stanic, snímky vlastní, rodiny či vašeho přijímacího zařízení, turistické prospekty, odznaky, placky, nášivky a další drobnosti. 

ZÁZNAMY. Report nejen pošlete, ale veďte si i záznamy o něm a o přijatých odpovědích. Je dobré si poznamenat, co jste k reportu přiložili, o kolikátou urgenci jde atp. 

VERIE SIGNER. Tento výraz označuje osobu, která vyřizuje či podepisuje QSL neboli ověřuje reporty. Pošlete-li report přímo na jméno této osoby, rovněž to zvýší šance na odpověď. Každý měsíc k tomu dokonce vydává Severoamerická KV Asociace (NASWA - North American Shortwave Association, 45 Wildflower Road, Levittown, PA 19057) i bulletin - seznam těchto osob. Pomůckou je i WRTH nebo Passport to World Band Radio, uvádějící u většiny stanic jmenovitě i personál. 

DOPORUČENÉ PODÁNÍ. Nejste-li si dostatečně jisti spolehlivostí poštovních dodávek určité stanici nebo v určité zemi, je lépe poslat report doporučeně. Je to sice obvykle značně dražší, takže takto nebudete psát příliš často, ale někdy to za tu jistotu stojí. Občas se dopis ztratí i tak, ovšem je tu pak možnost nechat po zásilce pátrat (vratný poplatek je v současné době 50 Kč), a ukáže-li se, že zásilka skutečně nedošla, vyplacená náhrada pak stojí za to. U nás je to za doporučený dopis přes 1000 korun včetně vráceného poplatku za pátrání. Bude-li ale výsledkem pátrání zjištění, že k adresátovi (tj. do rozhlasové stanice) váš dopis-report došel, poplatek se nevrací. V tom případě jste měli smůlu, že stanice sice dopis převzala, ale už vám neodpověděla... 

PŘEDEM PŘIPRAVENÉ LÍSTKY. Některé stanice si nechtějí dělat výdaje s tiskem vlastních QSL a často ani nechtějí utrácet čas svých pracovníků psaním dopisů nebo dokonce ani vyplňováním lístků. Výbornou přípravou pro získání potvrzení je vlastnoručně připravený QSL-lístek s podrobnostmi o příjmu včetně programu, s vlastní adresou na rubu a předtištěným místem pro podpis a razítko stanice (tzv. ppc - prepared post card). Je velmi vhodné, pokud je ta možnost, lístek též opatřit známkami dotyčné země. Nevejdou-li se vám tam, pak pro lístek ještě dodejte nadepsanou obálku s těmito známkami. Použití ppc stanici ušetří čas a výdaje sníží na minimum. Získáte sice zpět jen onen svůj vlastní výtvor a nikoli QSL či dopis stanice, ale je to také potvrzení! 

POLITICKÁ CITLIVOST. Pamatujte na to, že politika a mínění lidí je citlivá záležitost. S politikou oblasti či země anebo názorem dotyčné země na tu vaši nemusíte souhlasit, ale buďte přesto přátelští, jak to jen v dané situaci jde. Všeobecně řečeno, máte-li jakékoliv pochyby zda něco v tomto smyslu zmínit, je lépe sdělit něco zcela jiného anebo neříkat nic. 

VÍCE REPORTŮ. Nedostanete-li na report odpověď, zkuste poslat report sestávající z řady poslechů v období několika dnů, týdnů či měsíců. Jeden report může být standardního typu s podrobnostmi o programu, zatímco ostatní mohou sestávat jen z údajů o datu, čase, frekvenci a SINPO-kódu. Takový soubor reportů může výt vypracován na čistém papíru nebo nějakém formuláři, obdobném těm, které vydávají různé kluby či stanice, anebo si takový můžete za tímto účelem i sestavit sami. 

TRPĚLIVOST. Čím více stanic posloucháte a čím více posíláte reportů, tím více budete mít reportů "ve hře". Proto se psychologicky připravte na to, že někdy bude trvat i řadu let, než se dočkáte kýženého výsledku. Nenechte se odradit, mně samotnému (pozn. -JB-) trvalo i 15 let, než jsem po řadě urgencí obdržel vytoužený QSL. 

POČÍTAČ. Máte-li k dispozici počítač, archivování reportů v elektronické podobě vám ušetří mnoho času opakovaným psaním stejných textů. Máte zde i možnost libovolné přípravy ppc, případně i možnost atraktivnější grafické úpravy vašich sdělení stanici. Každý report stanici říká totéž - "Jsem tu!" "Všimněte si mě!" Hledejte tedy cesty, jak se učinit zajímavějším a přitažli-vějším. Vynikněte něčím mezi ostatními, odpověď získáte tím spíš. 

Tak to je vše, co může být nápomocno získání potvrzení o poslechu. QSL mají moc vrátit vás léta zpět a vyvolat vzpomínky na chvíle, kdy jste tu kterou stanici slyšeli. O nedělním deštivém odpoledni nic lépe nevylepší vaši náladu než prohlížení alba s QSL úlovky, zejména když je ukazujete spřízněnému posluchači, který zezelená, když uvidí nějaký obzvláště vzácný. Nic, vyjma dalšího QSL. Možná to bude právě zítra... 

Dobrý poslech a hojnost QSL! 
Zdroj: Jaroslav Boháč


Hodnotilo 0 uživatelů

QSL Počet přečtení: 22367

DX Forum

SSTV - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky >>> Zdravím všechny lovce obrázků. Opět tady máme další dubnovou aktivitu. Tentokrát věnovanou Mezináro ...
02.04.2024 17:59
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Dobrý den kolego, odpověď není jednoduchá a nabízím možnost probrat záležitost přes Whatsapp 777083 ...
30.03.2024 13:01
SSTV - Velikonoce 2024 >>> Lovci SSTV obrázků jsou tady další víkendové akce.Viz: 1)  С 29 марта по 31 марта 2024 года пройдет ...
28.03.2024 22:54
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím , jesli se Vám nikdo neozval na váš příspěvek ,tak mužeme spolu pokecat na WhatsApp . Tel .7 ...
21.03.2024 20:08
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím všechny kolegy DXery a zároveň Vás všechny zkušené žádám o radu.Jsem začátečník a asi ½ roku ...
19.03.2024 20:08

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC Youtube kanál

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Výročné stretnutie CSDXC 2024 - Makov >>> Tu nájdete moje fotografie z uvedeného stretnutia. Budú na úložisku 2 týždne, potom i ...
15.04.2024
Rádio a mapy >>> Azimutální kruhovou mapu, vygenerovanou podle NS6T jsem si nechal vytisknout spolu s ...
06.01.2024
Rádio a mapy >>> Zaujímavé sú azimutálne mapy, hlavne pre smerové antény ... skúste: https://ns6t.net ...
05.01.2024
Aktuální informace o západočeské přijímací stanici >>> Ahoj   prihlaseni na Domoticz nefunguje? Diky Jirka.   PS - Testuji ted anteny LZ ...
24.11.2023
Rozloučení s Liblicemi >>> Tak nakonec se zázrak stal a Liblice neutichly navždy. Už se těším až to zase zapnou ...
14.09.2023

Bazar

Predám VF generátor - PREDANÝ (PRODÁM: Ostatní) Predám vf generátor sovietskej výroby. Rozsah do 30MHz, možnosť internej aj externej modulácie. Možn ... Detail inzerátu
Prodám FT450D (PRODÁM: Přijímače) FT450D, stáří 2 roky OK2URW at GMAIL.COM ... Detail inzerátu
Co zbývá z pozůstalosti po F. Zlochovi (OSTATNÍ: Ostatní) Inzerát z 3. 8. 2023 byl částečně úspěšný, něco materiálu zbylo a hlavně zůstala k mání veškerá lite ... Detail inzerátu
Radiostanice PMR TopTech (PRODÁM: Přijímače) PRODÁM pár nepoužitých radiostanic TopTech PMR 446 MHz,  8 kanálů + 30 CTCSS, dosah 5 km, vyzvánění, ... Detail inzerátu
Prenoska VM (KOUPÍM: Ostatní) Kúpim prenosku VM2101/2/3, samozrejme vo funkčnom stave. ... Detail inzerátu
FM antény Supersonic (PRODÁM: Antény) Ponúkam 7 prvkové rozhlasové FM antény Supersonic vhodné pre DX príjem v pásme 87,5 - 108 MHz. Zisk ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím