DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Podporujeme

Prohlášení HRČS k vypínaní AM v ČR

12.12.2021 12:17 I Lajda Jaroslav

Historický radioklub československý vydal na svém webu www.radiojournal.cz prohlášení k vypínání vysílačů AM v ČR k 31.12.2021.

Vážené příznivkyně a příznivci našeho klubu a fanoušci a fanynky rozhlasu,


dne 31. 12. 2021 má dojít k vypnutí vysílání Českého rozhlasu na středních a dlouhých vlnách, čímž bude po
mnoha desetiletích definitivně ukončen provoz řady vysílacích středisek a lze očekávat, že následně dojde
k jejich likvidaci. Historický radioklub československý, zapsaný spolek, s tímto záměrem dlouhodobě
nesouhlasí. Dle vedení klubu jsou důvody, proč vysílání zachovat, následující:

1. Distribuce informací při rozsáhlých pohromách
V případě rozsáhlé živelné pohromy nebo jiné mimořádné události dokážou AM rozsahy zajistit pokrytí
velkého území při minimálních provozních nárocích. Například během katastrofálních povodní v červenci
2021 došlo v Německu k rozsáhlému výpadku mobilních i datových sítí a 200 000 domácností bylo na
dlouhou dobu zcela odříznuto od telekomunikačních sítí i elektrické energie. Ohrožení obyvatelé se v tísni
ocitli v naprostém informačním vakuu. Nemuselo tomu tak být v případě funkčního AM vysílače, který
pokryje signálem velké území.

2. Příjem bez přístupu k elektrické síti
AM radiopřijímače mají ze všech typů zdaleka nejmenší odběr z baterií. Běžné typy tranzistorových
radiopřijímačů zcela běžně dokážou hrát několik stovek hodin bez výměny baterií. DAB radiopřijímač pro
svou funkci vyžaduje poměrně výkonný mikroprocesor pro dekódování digitálních dat, tudíž má DAB
přijímač značný elektrický příkon. DAB přístroje jsou zpravidla napájeny z dobíjecího akumulátoru, který
po vybití nelze vyměnit za jednorázové baterie z obchodu, je nutné jej nabít z jiného zdroje. Životnost baterie
se u DAB rádií pohybuje jen okolo 10 až 20 hodin provozu, ať už v případě vestavěného akumulátoru nebo
vyměnitelných AA baterií. Pro příjem AM navíc stačí feritová anténa, která je malá a vejde se do pouzdra
přijímače. Není nutné zřizovat rozměrné venkovní antény či „lovit vlny“ pomocí nepraktické teleskopické
antény.

3. Příjem v odlehlých oblastech
V současné době má AM vysílání význam pro odlehlé oblasti, nikoliv pro města, kde je v současnosti příjem
silně rušen. V oblastech mimo dosah elektrické sítě je však příjem čistý i při značně nižším výkonu vysílače,
než jaký býval nutný v době, kdy bylo AM vysílání základním prostředkem šíření rozhlasu a muselo zajistit
kvalitní příjem i ve městech. Tento efekt se projevil po modernizaci vysílače Topolná, jehož současný výkon
50 kW činí cca 7 % výkonu před modernizací, a přesto umožňuje poměrně kvalitní příjem na většině území
ČR. Nabízí se tedy možnost podobné modernizace všech tuzemských AM vysílačů, což by mělo za výsledek
podstatné snížení provozních nákladů, aniž by tím byl příjem v odlehlých oblastech významně zasažen.

4. Příjem v autě
AM vysílání umožňuje dobrý příjem při jízdě autem, a to i v hornatém území. Mnohdy je příjem stabilnější
než u FM vysílání, rádio se nemusí tak často přelaďovat. Většina autorádií je vybavena SV a zpravidla i DV
rozsahem. Pokrytí DAB je v řídce obydlených oblastech dosud špatné a při jízdě v autě příjem vynechává.
Chování digitálního tuneru při slabém signálu je pro posluchače značně nepříjemné, zvuk vypadává skokově.
Dalším problémem je nevybavenost většiny automobilů v ČR pro příjem DAB. Nová autorádia s DAB jsou
dosud značně drahá. Navíc je v moderních autech autorádio pevnou součástí palubní elektroniky vozidla,
potom je montáž DAB tuneru prakticky nemožná. Na rozdíl od FM či DAB navíc AM vysílání umožňuje
příjem i v zahraničí, což hojně využívají řidiči kamionů.

5. Kvalita zvuku
Kvalitu zvuku AM vysílání negativně ovlivňuje nevhodné nastavení audioprocesingu na českých vysílačích.
Dynamika zvuku je zcela potlačena a jsou agresivně zdůrazněny vysoké tóny. Srovnáním se zahraničními
vysílači, např. rumunskými, lze vyvodit, že takto agresivně nastavené korekce jsou zbytečné. Kvalita zvuku
je u AM vysílání principiálně horší než u FM či DAB, nicméně u běžně používaných přenosných přijímačů
s malými reproduktory je rozdíl málo znatelný. Nižší dynamika a větší podíl středových kmitočtů ve zvuku
jsou naopak výhodné při poslechu v hlučném prostředí, např. v autě, kdy zajišťují lepší srozumitelnost řeči.

6. Velké rozšíření přijímačů
Mnoho posluchačů dodnes používá AM radiopřijímače v dílnách, garážích, zahradách apod. Tito posluchači
si mnohdy ani nejsou vědomi, že poslouchají AM vysílání, radiopřijímač stojí na svém místě už desítky let
a je na něm naladěna stále ta samá stanice. Lze očekávat, že po vypnutí AM vysílání tito posluchači nebudou
investovat do nákupu nového radiopřijímače, ale poslechu se vzdají úplně.

7. Zkušenosti ze zahraničí
V Maďarsku v roce 2017 proběhla modernizace středovlnného vysílače Solt 540 kHz při zachování
původního výkonu 2000 kW. Slovenský vysílač 1098 kHz v Nitre byl v roce 2020 modernizován
z původních vysílačů Tesla SRV 20 na nový vysílač s výkonem 25 kW. Stejně tak v Polsku stále udržují
v provozu dlouhovlnný vysílač Solec Kujawski s výkonem 1000 kW. Tento vysílač navíc prošel v září 2021
modernizací. AM vysílání ve střední Evropě tedy není mrtvou technologií.

8. Strategický význam
Vždy, když došlo k ohrožení státu, ať už při dějinných událostech v roce 1945 či 1968, hrály významnou
a nezastupitelnou roli právě AM vysílače, které nemají pouhý lokální charakter. České vojsko a četnictvo
volal při květnovém pražském povstání strašnický vysílač na vlně 415 metrů, tedy na středních vlnách.
VKV vysílačem s FM či DAB by se pomoci i v dnešní době dovolávali podstatně hůře, zda-li vůbec.
Signál VKV vysílačů by k cíli tak účinně jako SV nedorazil. Situace se opakovala v roce 1968. Byly to právě
AM vysílače na středních vlnách, které nejdéle dovedly vzdorovat okupačním vojskům Varšavské smlouvy.
AM vysílání hraje nepostradatelnou roli v šíření osvěty během ohrožení státu nesvobodou. Vzpomeňme
Londýn a Moskvu během nacistické okupace či Hlas Ameriky se Svobodnou Evropou v dobách tzv.
normalizace. Tyto stanice, vedle krátkých vln, šířily svůj program i na středních vlnách, které se po západu
slunce šíří prostorovou vlnou na obrovské vzdálenosti i při malém výkonu. Byly to právě střední vlny,
potažmo AM vysílání, které napomohly k vítězství demokracie v naší zemi. Demokracie ani dnes není
samozřejmostí a může být kdykoliv ohrožena.

9. Možnost dalšího rozvoje
Na středo- a dlouhovlnných pásmech je možné vysílat i digitálně v kvalitě srovnatelné s FM příjmem, a to
pomocí technologie DRM. Výhody AM vysílání, jako velký dosah vysílače a dobrý příjem v členitém terénu
či autě, zůstávají zachovány. Moderní AM vysílače umožňují i DRM vysílání bez nutnosti výměny základní
technologie. Podmínkou je zachování vysílacích antén, nutných pro dobrý dosah vysílače i při snížení jeho
výkonu. Likvidace antén je nevratný krok. Výstavba nových antén takových rozměrů, jako mají vysílače
v Topolné, Dobrochově či Liblicích, je v dnešních podmínkách prakticky neproveditelná.
Na základě výše uvedených argumentů usuzujeme, že zachování a modernizace AM vysílačů je
z dlouhodobého hlediska v celostátním zájmu. Vysílače mají praktický i strategický význam pro celou zemi
a jsou důležitou součástí historie našich sdělovacích prostředků. Prosíme proto všechny zúčastněné, aby pro
jejich zachování udělali vše, co je v jejich silách, ať už by se jednalo například o prohlášení vysílačů
za kulturní památku nebo jejich převedení do státního majetku. Ti, kteří nemají možnost toto dění přímo
ovlivnit, můžou alespoň oslovit své známé v politice nebo médiích, která se tomuto tématu věnují jen
okrajově. Vypnutí vysílačů již v této chvíli asi nezabráníme, ale možná se povede zabránit alespoň jejich
likvidaci.

Za každou konstruktivní spolupráci děkujeme.
Historický radioklub československý, z. s.

Zdroj: www.radiojournal.cz


Hodnotilo 3 uživatelů

U nás doma Počet přečtení: 21091

Jméno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 5 krát deset =

Vložil: neregistrovaný uživatel (Libor Faltus)

Tento článek je zajímavý a hodně mě poučil. Jsem příznivcem a fanouškem středních vln, a protože jsem se dověděl o dvou vysílačích po čro 2 že budou dány Country rádiu, je velká škoda, že ne všechny. Střední vlny mě hodněkrát pomohli při výpadku na internetu a nebo Fm. Jsem v lokalitě, kde už na středních vlnách nic nenaladím, a mrzí mě to. Libor.

21.07.2023
Vložil: Poupa Přemek

Proběhlo tady v diskuzi, kolik asi tak potřebuje rodinný domek energie na vytápění. Tak tady jeden příklad. Patrový domek z r. 1939 s podlahovou plochou 130m2, zateplený 10cm bílým polystyrenem a 24cm vrstvou minerální vaty v podkroví. Tepelné ztráty spočítané projektantem jsou 5,5kW při venkovní teplotě -15. Když jsme jednu chvíli topili elektrokotlem, stačil bez problémů výkon jedné patrony - 4kW. Jinak topíme dřevem v krbovkách s výměníkem s maximálním výkonem 12kW a to na "trenýrkovou" teplotu a navíc s ohřevem teplé vody v bojleru.

10.01.2022
Vložil: Dosoudil Václav

Zveřejnění prohlášení "cizího" spolku na našich stránkách vyvolalo živou až košatou diskuzi neregistrovaných "cizinců". Nikoho odtud nevyháníme a vítáme zvláště věcná vyjádření k tématu.

 

Jako zajímavou úvahu doporučuji tento článek: https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/rozhlas-silvestrovske-ukonceni-am-vysilani-cro.A220105_133342_p_veda_wag

 

07.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (David Šindelář)

Koukám, že se tu dokážete pomlátit mezi sebou, ani na to nepotřebujete "cizince" :-D

07.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Robin)

To Jenda:
A co tím že jsem tady začal diskuzi chceš naznačit? 

Nejsem žádný anonym, to bych si vymyslel jméno které se mnou nikdo nedokáže spojit a ani bych k tomu nepřidal svůj amatérský volací znak. (viz. qrz.com, github, twitter apod.)
Zde na klubovém webu mám navíc i starší příspěvky z doby před přibližně 4roky kdy jsem členem byl. Pardon že jim nejsem v současnosti.
To je ovšem jiné téma na jinou diskuzi a jiný web....

73 OK9UWU

06.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Láďa)

To Jenda:

promiň, ale ty jeden z těch lidí, kteří hodnotí Čínu a jejich populaci posměšně stejně jako většina radioamatérů podle levné stanice s mizernými parametry. Jenže to je podceňuješ. Oni se chovají tržně a zároveň progresivně. Chyba není na jejich straně, ale naší, že to najde kupce. V Německu už to došlo tak daleko, že tyhle skvělé stanice za výbornou cenu úředně zakázali prodávat. Pokud to hodnotíš jako nadprůměrné, tak jsi nikdy neměl v ruce pořádnou radiostanici. Bez invektiv a urážek. Je mě to líto.

Jeden z čínských hamů od kterého jsem nakupoval materiál a součástky, moduly mě kdysi napsal, že si máme nadále vychovávat politology a různé humanitní vědce. Věděl proč to napsal.

Pokud se k nim budeš chovat jako odborník k odborníkovi, začnou Tě respektovat a vážit si tě. Osobní zkušenost.

Příkladně kupoval jsem nanoVNA jako řada jiných hamů a SWLs. Zjistil jsem, že je hromada výrobců a snad nejhorší jsou ty kousky s logem štíra v rohu. Nabízel mne obchodník různé. Chtěl jsem konkretní kus od výrobce nanoVNA-H Zeenko HW revizi 3.4 a lépe 3.6 ( má přidané stínění a zlepšenou dynamiku 600-1500MHz o 10dB , na vstupech ochranné diody, odladěný FW) Od téže firmy jsem požadoval i TinySA spektrální analyzátor.

Přímo jsem mu napsal proč. Bylo to za náhle dobrou cenu a změnil obchodník chování.  Posílá mne občas zajímavé nabídky za lepší cenu než je na aliku. A tak to je v té oblasti se vším. 

Tím to považuji za uzavřené. Pokud mě chceš oponovat, diskutovat, vynadat, prosím kontaktuj Václava, dá Ti na mne kontakt.

VY 73! Láďa     

 

 

06.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Jenda)

Děkuji Václavovi za poznámku i za vysvětlení. Omlouvám se, že jsem nepostřehl pravidla - diskusi začala jména Liability a Robin... ostatně můj mail, který systém vyžaduje, je pravý (a děkuji, že zůstává v útrobách redakčního systému). Číňanům se nevysmívám, alébrž z nich mám respekt až vítr. Posměšné je spíš Láďovo hodnocení čínských dualbandů - já je hodnotím jako dost dobré až nadprůměrné s nevídaným poměrem užitkovost/cena. A na žádný vysílač se už nechystám, 5 jsem okoukl a ještě si celkem pamatuju.

Odcházím s námětem k přemýšlení, jak snadno si člověk zvykne na tu internetovou poloanonymitu a proč vlastně.        Kolemjdoucí J.

06.01.2022
Vložil: Dosoudil Václav

Ohledně prosakujících zpráv o čínském zájmu o Liblice bychom měli do Číny vzkázat, že je na SV už slyšíme na 1521 a rusky umíme.

05.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Láďa)

To Jenda: Nejsem stavař, takže normy na nové stavby bych si musel nastudovat dlouho a pracně. 

Mohu jen napsat, že jsem takový autonomní objekt i obsluhoval a udržoval. Pokud tam máš indukční zátěže - motory, musíš sledovat účiník - provádět kompenzaci kapacitou, jestli-že máš náhradní zdroj, přesněji dieselgenerátor musíš ho fázovat, mít záskoky při ztrátě napájení. většinou se používá i zpětná wattová ochrana, aby nebylo možné dodávat výkon do veřejné sítě ( ČEZ. EON, PRE). Pro dlouhodobější autonomní provoz musíš mít i více DG  a umět je střídat v provozu s předáváním zátěže tak, aby posluchači ( spojení) nic nepoznali - bez výpadku napájení. 

Až budeš mít možnost navštívit nějaký výkonnější TX běž se podívat.

Měl jsem možnost navštívit třeba TX na Sněžných Jámách v Krkonoších. provozuje ho polská společnost Emitel ( obdoba ČRa)  Viděl jsem i zázemí.

Napájení jsou 2 linky 10kV jedna ze Szklarske Poreby  a druhá ze Špindlerova Mlýna, z české strany. Mají svůj DG a  výpadek je řešen pouze přepnutím stykačů.  Vysílače jsou modernizované, technologie NEC a Unitra nahradila Tesla. 

Tohle všechno na BC/TV vysílačích je. 

Jestli si myslíš, že Číňan neprovede modernizaci, provede a důkladně. Není v jeho zájmu šetřit náklady?? Vědí dobře co dělají, před podpisem smlouvy určitě se seznámí s technologií vysílače.  Nevím proč na ně pohlížíš s despektem. I v Číně jsou radioamatéři a není jich málo. Podle nějakých podprůměrných FM handheld transceiverů, co tady prodávají nemůžeš poměřovat. Oni dělají to, co vyžaduje trh. A co je zákazník ochoten zaplatit.

CRI na 639kHz je překvapující. Uvidíme časem.

 

 

 

05.01.2022
Vložil: Dosoudil Václav

Abych vyjasnil svůj postoj, oceňuji všechny věcné argumenty v této diskuzi, z velké většiny vysoce kvalifikované. V čem vidím problém, že je zde probíráno prohlášení HRČS na webu CSDXC. Osobně mám ale větší problém, když diskutuji a nevím s kým. Jako by mezi námi bylo průhledné zrcadlo, z jedné strany já vidím jen sám sebe, ale kolega z druhé strany vidí mne. Praktiky tzv sociálních sítí vnesly zvyk či výhodu, že jsem Pepa123 a nikdo mi nevidí do tváře. V našem klubu diskutujeme v mailové konferenci i tady na webu automaticky pod jménem a příjmením. Když jsme zde otevřeni příznivcům a návštěvníkům, očekával bych od nich totéž (ctím výjimku LL, vím o koho jde a chápu jeho důvod). Jsem přesvědčen, že tato rovnost by omezila potřebu narážek, obviňování, oplácené arogance a všeho, co tu bylo zmíněno. Padl tu příměr, že žijeme v bublině ve smyslu zaslepenosti. Postavil jsem se za klub a teď uvažuji, jak to bylo chápáno, zda jsem obhajoval DX klub nebo HRČS. Platí první možnost. Dodávám, že už několik let nejsem ve výboru klubu, mám statut běžného člena. Nad nikoho se nevyvyšuji a nikomu se nepodvoluji.

05.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Ondra)

"S jeho názory možná uspěje kdesi na mainstreamových diskuzích ala seznam. Jejich identitou bych se vzhledem k nekvalitě ani nezabýval." --- čili jste jen spolek zapškých důchodců, kteří vý všechno nejlíp a všichni ostatní jsou blbci. Je to tak? Tento spolek, kde si všichni navzájem plácají po zádech a myslí si, že stále žijí v komunismu, zanikne časem sám. Chce to jen čas.

05.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Jenda)

CRI? No, potěš koště... Ale to muzeální vysílací zařízení Číňanovi přeju.

 

Jelikož toto není web o stavebnictví, tak jen pro Láďu zkonstatuji, že se už pár let staví jinak (musí). Ohledně DX moc nechápu, co má lokální parník, který jsem slyšel i na 1278 kHz, společného se středovlnným DXingem. Za DX považuji třeba Indii na 954 kHz (viz úspěch KH) nebo 0,1 W z Kalundborgu.

Ale ještě mi, s úctou ke všem vašim úlovkům i různým názorům, dovolte rozebrat některá podle mne zavádějící tvrzení Historického radioklubu postovaného JL. Jakkoliv se dá s otevřeným dopisem souhlasit, pár věcí mu ubírá na věrohodnosti:

ad 1. V zaplavených oblastech selhává internetová infrastruktura a mobilní sítě postupně kolabují, což ale rozhodně neznamená "naprosté informační vakuum." To prostě není pravda. Možná pro šmatlafouňáky, ale obecně měli obyvatelé stále možnost přijímat jak lokální FM vysílače s informacemi z místních krizových štábů, tak i okolní výkonné FMky s informacemi celostátními. Co se považuje za selhání, to je předávání zpráv směrem k rozhlasovým redakcím a jejich zpracování. To ovšem není závislé na vysílacím kmitočtu, že. 

ad 5. Kvalita zvuku se prostě neokecá, dnešní reproduktory jsou někde jinde než Dolly nebo Meridian, kde opravdu bylo skoro jedno, na kterém rozsahu poslouchám.

ad 8. Je značně nefér argumentovat rokem 1945, kdy AM vysílání bylo state-of-the-art čili představovalo vrchol rozhlasové techniky. Pokud jde o pozdější okupaci, tak invazní vojska věnovala "pozornost" každé velké vysílací věži, ať betonové nebo příhradové. Co přežívalo, to byla malá vysílací sřediska a improvizovaná stanoviště: V Tesle Hloubětín stáhli z výroby a expedice 1 až 5 kW středovlnné vysílače,  naložili na náklaďáky, natahli pár desítek metrů drátu a vybudovali záložní vysílací stanoviště. V té době totiž snadno převozitelné FMky nebyly k dispozici. Jinak mně pro krizové situace (budou se ještě někdy opakovat?) vychází co do moblity, pokrytí a příkonu jako lepší pár set wattů FMka, kterou dovezu pickupem na úbočí šikovného kopce. 

Kromě toho je dost sporné, jestli to "byly právě střední vlny, ..., které napomohly k vítězství demokracie v naší zemi." Střední vlny šly kdykoliv důkladně zarušit, viz RFE Holzkirchen nebo RIAS Berlin a bylo jen politickým rozhodnutím, že rušící kapacity pak byly staženy z 1198 kHz (Hlas Ameriky, 251 m). Celkem bych souhlasil, že "demokracie ani dnes není samozřemostí a může být kdykoliv ohrožena." Jenže čínská propaganda z Liblic, myslím si, myšlenkám demokracie moc nepomůže. Tak hlavně, že nám zůstane zachována nejvyšší stavba v ČR, o peníze přece jde až na ... kolikátém místě?

  Váš přítel Jenda.

05.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Slávek)

Mám dnešní informaci přímo od zdroje (ČRa), že o uvolněný kmitočet, vč. vysílacího zařízení projevil zájem CRI. Údajně se v následujících dnech podepisuje smlouva... ale tutlá se to, nikdo oficiálně nic neřekne. Vysílač má znovu ožít již od dubna po nutných technických úpravách (CRI má zájem i o DRM).

04.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Vláďa)

Nevidím do věcí, jako jsou náklady na provoz, údržbu, ostrahu... vysílačů. Jen čistě můj názor, proč vysílání AM bylo už dávno odsouzené k zániku. Jsem už důchodce a jako kluk pamatuju, že se v rádiu pravidelně vysílal fonotest a byly tam slyšet i kmitočty nad 12 KHz. Vysílače byly omezené jen tím, co dokázaly přenést. Na rádiu byla tónová clona a ta se používala jen u dálkového a zarušeného příjmu. Střední vlny tenkrát hrály opravdu dobře, zatím co první rádia s VKV (naši měli Variaci) šuměla a nebylo to použitelné.

Potom byla jakási konference (jistě znalci budou vědět, kdy a kde - tuším že v Ženevě), která stanovila jednak rastr 9 KHz, ale i frekvenční omezení do 4,5 KHz. Přesto že technici protestovali, že postranní pásma se mohou překrývat (jako to bylo dřív) a až tak to nevadí. Je pravda, že v té době se už na FM vysílalo běžně a s vyššími výkony a už se to dalo poslouchat. Ale myslím si, že právě to frekvenční omezení na 4,5 KHz vedlo k snížení zájmu o původně přeplněné AM. Dnes, když na středních vlnách zůstalo pár vysílačů, tohle omezení úplně ztrácí význam, zvlášť u vysílačů menších výkonů.

Neví někdo - dodržují tohle frekvenční omezení skutečně všichni v celé Evropě? Mám dojem, že když jsem večer projížděl SV, že tam nějaké stanice hrály s lepšíma výškama. Třeba jsme jen poctivě dodržovali něco, co jiní dokázali obejít. No já vím, novější rádia mají filtr, který víc jak 5 KHz nepřenese a rozšíření pásma by nemělo zas až takový efekt. Ale stejně mi to připadá jako nesmyslné omezování kvality signálu.

Ostatně co bude s uvolněnými kmitočty? Těch 639 KHz je tuším že Ženevský kmitočet, kde se dá vysílat i v noci s plným výkonem. Nepřejde na něj třeba countryradio, které večer musí výkon snižovat?

 

04.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Láďa)

8-15kW na rodinný domek, máš na mysli domek "low cost solution" přízemní stavba, obytná plocha 120m2 na pozemku 600m2, bez bazénu o vyhřívaném nemluvě.

K Liblicím, pokud jsem velmi zběžně pročetl, právě používali tyristorovou regulaci aby snížili příkon. 

Jeden zaměstnanec - technik ve směně, některé vysílače jako Topolná a další zcela bez obsluhy, ovládané jako remote TX.  Šetří se. 

I ten soukromník, který vysílá 10 nebo 20kW bude mít jednoho nebo žádného technika. Náklady jsou i platy, pravda. Revize provádí každý. UTZ, revize elektro rozvaděče a stacionární zařízení á 5let, lana a kotvení á 3 roky.....atd... pojištění objektu...údržba oplocení a sekání areálu ... Náklady mají všichni. Cena se bude lišit v rozsahu prací, vysoutěžit se dá i lepší cena.  Vzduchotechnika a chlazení- platí se vodné a stočné. To má každý dimenzovaný na svůj potřebný výkon. Podle toho poplatky. To je diskuze, která nikam nevede a skutečné náklady nikdo nesdělí. Provozovatel TX Liblice ČRa je privátní firma. Možná by se dalo zjistit  u státní organizace ČRo kolik platili měsíčně za šíření jejich programu. Smlouva by měla být v registru. Jak se takový autonomní objekt provozuje ( s vlastními vysílacími a přijímacími anténami mám praktickou zkušenost) Co mě zaujalo na druhé čtení jeˇživotnost tetrod. Tesla 40000 hodin a "novovýroba" 10000 hodin.To znamená, že to Tesla dělala poctivě.

Že ČRa není levná firma, souhlasím. 

To, že má někdo elektroměr ještě neznamená, že musí automaticky platit koncesionářské poplatky. Stačí napsat čestné prohlášení. A zaslat doporučeně nebo datovou schránkou. Vzpomínám na dobu, kdy mě jako SWL VO radioklubu dal každý rok do ruky složenku na zaplacení koncesionářských poplatků ( SWL se předpokládalo že má RX) a dokonce byl koncesionářský poplatek zvlášť za autorádio.  

Ještě dnes se usmívám, když si vzpomenu na kampaň ČT+ČRo za placení koncesionářských poplatků. Tak jak to podávali veřejnosti to bylo spíše kontraproduktivní.

Hodnocení "Pavla a Jirky" není hodnocení ale shrnutí faktu, že zrovna Pavel dost nevybíravě a zcela zbytečně útočí na členy komunity. Že někoho nebaví středovlnný DXing a poslech AM stanic, neznamená, že má právo prudit. Já také "nehoním satelity po obloze, nebo neposlouchám DAB" přesto vyznavače této činnosti respektuji a považuji je za kolegy.

S jeho názory možná uspěje kdesi na mainstreamových diskuzích ala seznam. Jejich identitou bych se vzhledem k nekvalitě ani nezabýval.

Je mě to líto, protože "odborníků" ala Jirka nebo Pavel byl www.dx.cz vždy ušetřen.

VY 73!! Láďa

 

 

 

04.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Jenda)

Mno, mně se zdají entity Pavel a Jirka vcelku reálné a ta jména bych jim i věřil (na rozdíl od úplně bezejmenného předřečníka)... Z tohoto pohledu je pak "kdosi beze jména" pro ně docela urážlivým ohodnocením, ale psal to Václav, tak to urážka vlastně není, máme tady ta pravidla a vlastnická práva, že.

Taky se mně zdá, že když někdo vyjádří svůj názor, nemusí to být zrovna "poučování?" Natož když píše nesmysly, tak je spíš záhodno uvést s klidem na pravou míru. Ono nelze zaměňovat výrok "AM rádio vůbec nepoužívám" za informaci "AM rádio vůbec nemáme." Jinak, díky za odkaz na Technet, příjemné počtení. Možná kdybys ho přečetl pečlivěji, tak bys nemusel odhadovat příkon chlazení a došel k účinnosti zhruba 50%, tedy - 1,5MW příkon střediska při lehce uškrcéném 1x SRV750, což je tak nějak v relaci s tím, co mi zůstalo v hlavě. [Btw. rodinný dům z poslední doby, tedy nikoliv historické sídlo nebo hacienda s vyhřívaným bazénem, si vystačí s kotlem 8-15 kW ať elektrickým nebo plynovým :-) ]

Spotřeba energie ale přece není jedinou položkou: Mzdy zaměstnanců, údržba stožárů (horolezecké natírání co 3 roky, pravidelná kontrola a výměna všech lan, vodní hospodářství,..., unikátní tetrody -jak dlouho je ještě budou pamětníci zvládat repasovat - to jsou další velké milióny. A teď to obraťme z druhé strany- ČRo utrácí prostředky poplatníků, tedy praktcky každého, kdo má elektroměr. A tady už se při obhajobě AM středisek dostáváme na tenký led. Speciálně liblický systém je extra náročný na údržbu a Radiokomunikace nejsou zrovna levná firma. Jaký kontrast je proti tomu soukromník na 792 kHz! A dohadovat se jestli volit cestu Španělska, Rumunska, Maďarska, Polska, Irska, Turecka..., anebo Francie, Nizozemí, Německa, Švédska, Finska..., tak to můžeme do nekonečna a dost validních argumentů pro i proti bylo už napsáno v diskusi pod jiným článkem. Howgh, vypnuto, étér volný.

 

04.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel

To neregistrovaný uživatel Pavel.

Já také nejsem registrovaný, ale na rozdíl od Tebe nejsem arogantní. Uvědom si, že ti lidé jsou vlastníci a provozovatelé webu a je jenom jejich dobrou vůlí, že nás nechají diskutovat. Nezneužívejme toho.

Oni vědí co dělají, proč to dělají a mají zkušenosti. Někteří i 50+ let. To je dostatečně dlouhá doba, aby získali jisté know-how.

To správné posluchačské know -how se nezíská za noc nebo urážením jiných. Ti lidé - posluchači -SWL také mají PC a umějí používat stejně  smartphone telefony.  Důležité jsou technické a jazykové znalosti. Bez toho to nejde.

VF výkon samotného vysílače Liblice 639kHz byl v posledních letech 750kW. Příkon záleží na účinnosti jako u každého jiného stroje, je tam i vlastní spotřeba na vzduchotechniku osvětlení, EZS, EPS.   Počítejme odhadem 20%  tedy 150kW. Celkově tedy 900kW příkonu.

Zkus si přečíst třeba tento článek.

https://www.idnes.cz/technet/audio-foto-video/konec-am-vysilac-vysilani-cesky-rozhlas-liblice-sv-stredni-vlny.A211216_114104_audio-foto-video_nyv

Pokud by jsme uvažovali příkon elektrokotle pro rodinný dům, můžeme mluvit o 30-60kW. Účinnost můžeme uvažovat až 99%

https://www.setop.cz/topeni/rodinny-dum-s-elektrokotlem/

Vezmeme hodnotu 50kW a s danou účinností použijeme zjednodušený výpočet pro stejnosměrný proud.  P=U/I 

A zjistíme, že to městečko je jedna ulice se zástavbou rodinných domků po obou stranách 2 x 9 domů.  (18 domů)

Jak "z toho ven" je známé a vyzkoušené i v západní Evropě. Je to snížení výkonu a modulace DRM. Mimo jiné DRM zkoušeli a testovali ČRa na vysílači Hradec Králové možná 15let zpět.

To, že lidé nemají AM přijímače je pouhý nesmysl produkovaný mainstreamem.  Například já jsem loni koupil nové auto a mám v něm značkový přijímač který má celý rozsah středních vln (MW) s AM modulací, lze volit kmitočtový krok 9/10kHz.  Zároveń umožňuje poslech DAB+ i klasické FM CCIR. 

Mimochodem v USA je obrovské množství privátních lokálních středovlnných vysílačů s AM modulací. Jejich výkony jsou opravdu malé a specialistům z CSDXC se daří je zachytit i v ČR.

A protože mám jako středoškolák alespoň představu o možnostech průmyslu ČR, dovolím si tvrdit, že technický unikát vysílač Liblice by dnes nikdo nebyl schopen realizovat. Nejen, že tam je specifická projece, kde obyčejní konstruktéři nejsou schopni zohlednit antény, jejich vyzařovací diagramy a další elektrické vlastnosti. Současná generace projektantů nikdy takové úkoly neřešila a nemají zkušenosti. Ani je to nikdo nenaučil.

Další věcí je samotná realizace projektu. 355m vysoké stožáry znamenají použití vrtulníků, které se pronajímají třeba ve Švýcarsku (KA-26).

Finanční náročnost je taková, že to nikdy nezaplatí privátní investor. Jedinou možností je financování ze státního rozpočtu.  V současné politické situaci, kdy o technických záležitostech rozhodují manažeři s humanitním vzděláním  naprostá utopie. 

Tož asi tak nějak.....  

 

 

 

 

 

04.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel

To neregistrovaný uživatel Pavel.

Já také nejsem registrovaný, ale na rozdíl od Tebe nejsem arogantní. Uvědom si, že ti lidé jsou vlastníci a provozovatelé webu a je jenom jejich dobrou vůlí, že nás nechají diskutovat. Nezneužívejme toho.

Oni vědí co dělají, proč to dělají a mají zkušenosti. Někteří i 50+ let. To je dostatečně dlouhá doba, aby získali jisté know-how.

To správné posluchačské know -how se nezíská za noc nebo urážením jiných. Ti lidé - posluchači -SWL také mají PC a umějí používat stejně  smartphone telefony.  Důležité jsou technické a jazykové znalosti. Bez toho to nejde.

VF výkon samotného vysílače Liblice 639kHz byl v posledních letech 750kW. Příkon záleží na účinnosti jako u každého jiného stroje, je tam i vlastní spotřeba na vzduchotechniku osvětlení, EZS, EPS.   Počítejme odhadem 20%  tedy 150kW. Celkově tedy 900kW příkonu.

Zkus si přečíst třeba tento článek.

https://www.idnes.cz/technet/audio-foto-video/konec-am-vysilac-vysilani-cesky-rozhlas-liblice-sv-stredni-vlny.A211216_114104_audio-foto-video_nyv

Pokud by jsme uvažovali příkon elektrokotle pro rodinný dům, můžeme mluvit o 30-60kW. Účinnost můžeme uvažovat až 99%

https://www.setop.cz/topeni/rodinny-dum-s-elektrokotlem/

Vezmeme hodnotu 50kW a s danou účinností použijeme zjednodušený výpočet pro stejnosměrný proud.  P=U/I 

A zjistíme, že to městečko je jedna ulice se zástavbou rodinných domků po obou stranách 2 x 9 domů.  (18 domů)

Jak "z toho ven" je známé a vyzkoušené i v západní Evropě. Je to snížení výkonu a modulace DRM. Mimo jiné DRM zkoušeli a testovali ČRa na vysílači Hradec Králové možná 15let zpět.

To, že lidé nemají AM přijímače je pouhý nesmysl produkovaný mainstreamem.  Například já jsem loni koupil nové auto a mám v něm značkový přijímač který má celý rozsah středních vln (MW) s AM modulací, lze volit kmitočtový krok 9/10kHz.  Zároveń umožňuje poslech DAB+ i klasické FM CCIR. 

Mimochodem v USA je obrovské množství privátních lokálních středovlnných vysílačů s AM modulací. Jejich výkony jsou opravdu malé a specialistům z CSDXC se daří je zachytit i v ČR.

A protože mám jako středoškolák alespoň představu o možnostech průmyslu ČR, dovolím si tvrdit, že technický unikát vysílač Liblice by dnes nikdo nebyl schopen realizovat. Nejen, že tam je specifická projece, kde obyčejní konstruktéři nejsou schopni zohlednit antény, jejich vyzařovací diagramy a další elektrické vlastnosti. Současná generace projektantů nikdy takové úkoly neřešila a nemají zkušenosti. Ani je to nikdo nenaučil.

Další věcí je samotná realizace projektu. 355m vysoké stožáry znamenají použití vrtulníků, které se pronajímají třeba ve Švýcarsku (KA-26).

Finanční náročnost je taková, že to nikdy nezaplatí privátní investor. Jedinou možností je financování ze státního rozpočtu.  V současné politické situaci, kdy o technických záležitostech rozhodují manažeři s humanitním vzděláním  naprostá utopie. 

Tož asi tak nějak.....  

 

 

 

 

 

04.01.2022
Vložil: Dosoudil Václav

Žijeme v této bublině téměř padesát let, víme co děláme, co a proč si myslíme. Půjde nám to dál i bez toho, že nás chce kdosi beze jména poučovat a také jej nemusíme brát vážně. A jsme ve spolku, kde se vyhýbáme vulgaritám a vzájemnému napadání. Máme to ve stanovách a v podmínkách k účasti v diskuzích. Děkuji všem, kteří toto respektují a přispívají k dobrému jménu CSDXC.

04.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (pavel)

Jo a výkon vysílače není příkon vysílače ...

04.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (pavel)

Žijete ve vlastní bublině a nepřijmete cizí názor a ještě jste agresivní. A pak se divíte, že vás nikdo nebere vážně :-(

04.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Jirka)

Ty střední město...Papouškuješ jen to co si někde přečteš, co ti naslintají psuedonovináři na novinkách....  Dolož to výpočtem a můžeme se bavit. 650 kW... to je tak max 50 elektrokotů 24/7 v rod. domě. To je spíše vesnička:-) A co bude s těmi ušetřenými penězi? Víš to? Generální si s nimi vytře pr....

03.01.2022
Vložil: Lajda Jaroslav

Veľmi divný názor... bol tu viackrát vyvrátený v klubovej konferencii... Zaujímavé, že v Maďarsku, Poľsku i chudobnom Rumunsku to ide, len u nás nejako nie.

03.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (pavel)

Všechny ty argumenty jsou směšné. Jako je někdo sepsal hned po válce. V dnešní době 99,9% lídí v ČR nemá AM přijímač. Ta technologie AM vysíláčů je tak neuvěřitelně stará a energeticky náročná, že je to srovnatelné s napájením stredního města. Ale ok, být ČRo, tak vám dám klíče od vysílače a myslím, že byste neufinancovali ani prvních 5 minut vysílání.

03.01.2022
Vložil: Ďuriš Peter

Zdravim. Nie je to celkom pravda o lokalnej zabave,petoze  Radio Dechovku   na 792kHz Hradec Kralove Stezery    je mozne po zotmeni pocuvat v Londyne na prenosne radio . Ja pouzivam  TECSUN  PL 606 bez pridavnej anteny . Lokacia juhovychodny Londyn. Stastny Novy rok .2022 Peter  Londyn 

02.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Robin)

Myslím že všichni můžeme označit včerejší výstup ČRo ze středních a dlouhých vln za nedůstojné k tomuto kusu naší historie, všichni také víme že to šlo jinak, i bez vypnutí všech AM vysílčů.
Bojím se že při jejich přístupu nemáme jako amatéři a nadšenci žádnou šanci zachránit ani jeden vysílač pokud jim nenabídneme částku vyšší než co to dá ve sběru a pochybuju že tady dokážeme takovou částku nasbírat.
Je to pesimistické, já vím. Neříká se mi to lehce ale myslím že s touto tvrdou realitou by jsme se měli srovnat.
Ačkoliv jsem se narodil až po miléniu tak mne na koleně zbastlená pasivní krystalka dostala stejně jako kohokoliv předtím.
Smutné je že to po dnešku už ten zážitek nebude takový jako kdysi, soukromé vysílače s úsměvným výkonem do 10kW dodávají pouze lokální zábavu.


Tak tedym, Šťastný nový rok
Robin OK9UWU

01.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Robin)

Myslím že všichni můžeme označit včerejší výstup ČRo ze středních a dlouhých vln za nedůstojné k tomuto kusu naší historie, všichni také víme že to šlo jinak, i bez vypnutí všech AM vysílčů.
Bojím se že při jejich přístupu nemáme jako amatéři a nadšenci žádnou šanci zachránit ani jeden vysílač pokud jim nenabídneme částku vyšší než co to dá ve sběru a pochybuju že tady dokážeme takovou částku nasbírat.
Je to pesimistické, já vím. Neříká se mi to lehce ale myslím že s touto tvrdou realitou by jsme se měli srovnat.
Ačkoliv jsem se narodil až po miléniu tak mne na koleně zbastlená pasivní krystalka dostala stejně jako kohokoliv předtím.
Smutné je že to po dnešku už ten zážitek nebude takový jako kdysi, soukromé vysílače s úsměvným výkonem do 10kW dodávají pouze lokální zábavu.


Tak tedym, Šťastný nový rok
Robin OK9UWU

01.01.2022
Vložil: Ďuriš Peter

Dna 30.12.2021 so zavolal na tel.linku Ceskeho rozhlasu 02 221 551 313 a vazenej panej  pri telefone som slusnym sposobom povedal aby odkazala riaditelstvu CRo  ,ze taku  hlupost ako je  vypnutie  vysielaca Liblice 639 khz a Topolnej  270  kHz  urobi  malokdo a to  po 90 rokoch vysielania a po 45 rokoch od vystavby  v Libliciach  a po 99 rokoch zacatia vysielania rozhlasu v Cechach  a ,ze mozne  nasledujuce buranie najvyssej stavby v byvalom Ceskoslovensku nebude mat obdoby. Dalej som jej povedal ,ze dobry hospodar vzdy vie zachovat to co je uzitocne  tak ako Topolna pomohla pri zaplavach na juhu Moravy.Nieviem ci to je narodnym sportom v Cechach a na Slovensku  nicit to co bolo dobre a co sluzilo dlhe  roky k spokojnosti. Zial nebyvam v Cechach  a dufam ze nasi  priatelia z FB Pratele  AM nieco vymyslia k zachrane  Liblic, Dobrochova a Topolnej  ked  cesky stat  ani Cesky rozhlas nemaju zaujem o ceske /ceskoslovenske dedictvo.  Zelam vsetkych vela zdravia a uspechov v roku 2022 !!!  Peter  Duris, Londyn 

01.01.2022
Vložil: neregistrovaný uživatel (Liability01)

Předem chci zdůraznit že svoji reálnou přezdívku, jméno nebo email. adresu nezveřejňuji schválně jelikož se nejedná o oficiální výrok provozovatele ale o informaci získanou vlastním pátráním a průzkumem. Jakožto dávno bývalý člen CSDXC ale cítím tu potřebu sdílet informace které mám k dispozici.

Vše naznačuje že likvidaci středisek nezabrání už vůbec nic, demoliční firma/y už byla/y kontaktována/y a má se začít už někdy v Lednu.

Můžete mě označit za "trola" a vymýslivce a budu to chápat, bohužel důvěryhodnost informace nemohu otevřeně dokázat bez ohrožení svého profesního života a tuto oběť nehodlám podstupovat.

Děkuji, LL

 

17.12.2021

DX Forum

Jaká anténa je nejlepší Körnerka 15.12 nebo upravená UKS14? >>> Ahoj, já používám Körner 15.12 a mohu ji doporučit. Další možností jsou třeba 2 antény Körner 9. A n ...
03.06.2024 22:36
Jaká anténa je nejlepší Körnerka 15.12 nebo upravená UKS14? >>> Dobrý den chtěl bych se zeptat jaká je nejlepší anténa pro dx příjem na FM v kopcovitém terénu ,anté ...
03.06.2024 17:53
Jakou FM anténu na půdu? >>> Dobrý den chtěl bych se zeptat ,která z těchto dvou antén Körnerka 15.12 nebo upravená podle Körnera ...
03.06.2024 17:40
SSTV - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky >>> Zdravím všechny lovce obrázků. Opět tady máme další dubnovou aktivitu. Tentokrát věnovanou Mezináro ...
02.04.2024 17:59
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Dobrý den kolego, odpověď není jednoduchá a nabízím možnost probrat záležitost přes Whatsapp 777083 ...
30.03.2024 13:01

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC Youtube kanál

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Výročné stretnutie CSDXC 2024 - Makov >>> Tu nájdete moje fotografie z uvedeného stretnutia. Budú na úložisku 2 týždne, potom i ...
15.04.2024
Rádio a mapy >>> Azimutální kruhovou mapu, vygenerovanou podle NS6T jsem si nechal vytisknout spolu s ...
06.01.2024
Rádio a mapy >>> Zaujímavé sú azimutálne mapy, hlavne pre smerové antény ... skúste: https://ns6t.net ...
05.01.2024
Aktuální informace o západočeské přijímací stanici >>> Ahoj   prihlaseni na Domoticz nefunguje? Diky Jirka.   PS - Testuji ted anteny LZ ...
24.11.2023
Rozloučení s Liblicemi >>> Tak nakonec se zázrak stal a Liblice neutichly navždy. Už se těším až to zase zapnou ...
14.09.2023

Bazar

Anténní pŕepínač WAS-6 Pro (PRODÁM: Antény) Prodávám 6 vstupový anténní přepínač WiFi pro RX, vstupy 2x F + 4x SMA, výstup SMA Konstrukce je pl ... Detail inzerátu
Anténní pŕepínač WAS-6 (PRODÁM: Antény) Prodávám 6 vstupový anténní přepínač WiFi pro RX, vstupy 2x F + 4x SMA, výstup SMA Konstrukce je pl ... Detail inzerátu
FM antény Supersonic (PRODÁM: Antény) Ponúkam 7 prvkové rozhlasové FM antény Supersonic vhodné pre DX príjem v pásme 87,5 - 108 MHz. Zisk ... Detail inzerátu
Predám VF generátor - PREDANÝ (PRODÁM: Ostatní) Predám vf generátor sovietskej výroby. Rozsah do 30MHz, možnosť internej aj externej modulácie. Možn ... Detail inzerátu
Prodám FT450D (PRODÁM: Přijímače) FT450D, stáří 2 roky OK2URW at GMAIL.COM ... Detail inzerátu
Co zbývá z pozůstalosti po F. Zlochovi (OSTATNÍ: Ostatní) Inzerát z 3. 8. 2023 byl částečně úspěšný, něco materiálu zbylo a hlavně zůstala k mání veškerá lite ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím