DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

E-Shop

CD11 - Zvuky z éteru

CD/DVD

Archívní záznamy členů klubu z rádiových vln uplynulých 30 let ve formátu mp3

Záznamy vybral ze svého archívu Karel Honzík

Československý DX klub (CSDXC) se od svého neoficiálního vzniku v nelehkých dobách tzv. normalizace, tj. od první poloviny 70. let, zabývá dálkovým (DX) příjmem nejen rozhlasových a televizních stanic, ale v podstatě všeho zajímavého, co na rádiových vlnách vysílá. Zpočátku jen hrstka největších nadšenců si psala informační bulletin, který v jednom či dvou výtiscích koloval mezi nimi. A aby byla výměna informací pestřejší, posílali se mezi sebou i magnetofonové nahrávky svých nejlepších úlovků z éteru. V té době ještě nebyly kazety, a tak se všechny nahrávky pořizovaly na cívkových magnetofonech. Taková cívka s páskem měla obvykle průměr 15 cm, vážila 200 gramů a na 4stopém magnetofonu se na ni mohlo nahrát 4 x 90 minut při standardní rychlosti 9 cm/sec. Některé magnetofony měly i poloviční rychlost, takže délka nahrávky byla dvojnásobná, ovšem se sníženou kvalitou. Naštěstí byly v prodeji i cívky s polovičním průměrem a právě ty byly vhodné pro posílání nahrávek poštou. Od poloviny 70. let vydával Karel Honzík nepravidelný "DX Fonodopis". Za určité období vždy shromáždil své nejlepší úlovky z éteru na pracovní pásky, potom si vypůjčil druhý cívkový magnetofon a sestavil z nahrávek fonodopis. Technické vybavení bylo jednoduché: 2 magnetofony Tesla a mikrofon. K tomu papír se "scénářem" a po pár hodinách (výrobní doba se rovnala asi 10násobku konečné stopáže) byl fonodopis na světě. Do přepravní krabičky byl vložen list papíru s adresami lidí, mezi kterými bude balíček kolovat a pak už zbývala jen cesta na poštu a fonodopis se mohl vydat do světa... Na tento CD-ROM jsme umístili jeden z fonodopisů. Tehdy to byl pátý v pořadí, obsahoval zajímavé nahrávky a po technické stránce je i dnes vcelku přijatelný. Někdo bude mít možná pocit, že "pořad" je poněkud rozvláčný. Dnes jsme zvyklí na jinou dynamiku s rychle se střídajícími podněty, kdy mnohdy - popravdě řečeno - člověk nemá čas přicházející informace a vjemy řádně "strávit" a už je zavalen něčím jiným. Před těmi 30 lety (ano, téměř tolik už uplynulo od doby, kdy fonodopis vznikl) jsme ještě dokázali sednout si a třeba hodinu si něco pozorně v klidu vyslechnout. Taková atmosféra vyzařuje i z fonodopisu na tomto CD. Za dobu existence našeho spolku (nejdříve neoficiálního a Státní bezpečností sledovaného, a potom od roku 1990 už řádně zaregistrovaného), se v archívech některých našich členů shromáždily zajímavé a mnohých případech i vzácné nahrávky z éteru. Rozhodli jsme se, že je oprášíme, roztřídíme a vydáme na několika CD-ROMech. Budeme se nejprve věnovat spíše delším nahrávkám, které mají dobrou technickou kvalitu. Víme, že mezi našimi členy existuje několik zvukových sbírek identifikací nejrůznějších stanic celého světa, tam se ale jedná spíše o četné krátké záznamy samotných identifikací, které by potřebovaly technickou úpravu a seřazení do tématických skupin s příslušným komentářem. Snad nám čas dovolí tyto jistě zajímavé dokumenty zpracovat...

Na CD-ROM je doprovodný text v podobě stránky HTML, která se pomocí funkce AUTORUN otevře automaticky po vložení CD-ROM do mechaniky.

DX Fonodopis č. 5
Stopáž: 55 min.
Nahráno v listopadu 1976.
Slovní komentář k jednotlivým nahrávkám je součástí fonodopisu.
Autor: Karel Honzík.
Jednotlivé kapitoly:
- Latinsko-americká revue
- Vzácné zvukové nahrávky (oznámení o úmrtí Mao Ce-Tunga v českém vysílání Radia Peking)
- Zajímavý příjem amatérských vysílání
- Zvuky v éteru
- DXing na gramofonových deskách a další......

Severní a Jižní Amerika na středních vlnách Stopáž: 30 min.
Nahrávky byly pořízeny v letech 1977 - 78.
Slovní komentář je připojen k nahrávkám.
Autor: Karel Honzík
Jednotlivé nahrávky:
- Radio Clube de Salvador, Salvador, Brazílie - 1290 kHz
- Radio Globo, Rio de Janeiro, Brazílie - 1220 kHz
- WNEW New York, NY, USA - 1130 kHz (ukázka výborného příjmu ze dne 5. 3. 1977, bez antény, jen na feritovou anténu přenosného přijímače VEF 206)
- CFGO Ottawa, ON, Kanada - 1440 kHz
- CHRM Matane, QU, Kanada - 1290 kHz
- WHAM Rochester, NY, USA - 1180 kHz
- KMOX Saint Louis, MO, USA - 1120 kHz
- WMDD Fajardo, Portoriko -1480 kHz
- CBGY Bonavista Bay, NF, Kanada - 950 kHz
- WHN New York, NY, USA - 1050 kHz
- CKEC New Glasgow, NS, Kanada - 1320 kHz
- CFDA Victoriaville, QU, Kanada - 1380 kHz
- CFGO Ottawa, ON, Kanada - 1440 kHz (vánoční směs 1977)

Antenne Bayern - zahájení vysílání německé komerční stanice (Bavorsko)
Stopáž: 11 minut.
Datum: 5. 9. 1988
V den zahájení vysílání měla stanice v Bavorsku v provozu 27 vysílačů. V současné době je jich 36. Antenne Bayern vysílá pro věkovou skupinu 14-49 let.Při přepisu na CD byly zkráceny skladby.

Rock FM Radio - zahájení vysílání stanice pro mladé (Slovenský rozhlas)
Stopáž: 5 min.
Datum: 4. 3. 1991 5:00 hod.
Kmitočet: 1521 kHz
Stanice začala vysílat na Slovensku v pásmu FM-CCIR a na střední vlně 1521 kHz, kde byl dosud přenášen federální program Československo. Program připravovala redakce hudebního vysílání Slovenského rozhlasu ve spolupráci s britskou firmou Checkpoint International. Stanice byla v éteru od pondělí do pátku 5:00 - 24:00 hod., v sobotu a v neděli 6:00 - 1:00 hod. Dnes je Rock FM Radio vedle Rádia Devín a Rádia Regina plnohodnotným programem Slovenského rozhlasu, někdy se označuje jako 3. program Slovenského rozhlasu (S 3) a vysílá nepřetržitě v pásmu FM hudební program pro mladé posluchače.

Radio Plus, Praha - zahájení vysílání komerční stanice
Stopáž: 11 min.
Datum: 26. 8. 1991 5:30 hod.
Kmitočet: 96.6 MHz
Společná zpravodajská stanice ČTK a Radia France Internationale. Vysílala nepřetržitě. K 31. 12. 1992 byla zrušena a jako důvod bylo uvedeno, že tisková agentura nemůže vlastnit zpravodajskou rozhlasovou stanici.Při přepisu na CD byly zkráceny skladby.

FM Plus, Plzeň – zahájení vysílání komerční stanice
Stopáž: 12 min.
Datum: 29. 11. 1991
Kmitočet: 106.1 MHz
První minuty vysílání jedné z prvních privátních stanic v ČR. Na záznamu slyšíme legendárního moderátora Jindřicha Synáče, který se významně podílel na jejím vzniku, ve stanici několik let působil a potom přešel k "uhlazenějšímu" rádiu Šumava. Synáč již nežije, zemřel asi před 5 lety. Při přepisu na CD byly zkráceny skladby.

Radio Proton, Plzeň - zahájení vysílání komerční stanice
Stopáž: 11 minut
Datum: 6. 1. 1995
Kmitočet: 90.0 MHz
Radio Proton bylo několik let po svém vzniku pohlceno "impériem" KISS, takže dnes vysílá pod názvem Radio Kiss Proton. Při přepisu na CD byly zkráceny skladby.

Ženy v éteru
Terri King, KSAN-FM 94.9, San Francisco / San Jose, USA
Stopáž: 12 min.
Ukázka byla převzata ze seriálu "Women on the Air", který vydala americká DX AUDIO SERVICE na kazetách. Ukázka je v původní podobě (my už jsme ji nijak neupravovali), tedy s velmi zkrácenými skladbami. Slyšíme vlastně jen pár prvních taktů a potom závěr skladby, takže můžeme dobře sledovat záměr autorů: ukázat, co stanice vysílá mezi písničkami a jak se moderátor zhostí svého úkolu. V tomto případě se jedná o dívku jménem Terri King.

Záznamy ze svých archívů poskytli Karel Honzík a Petr Hora
Přepis starých nahrávek na cívkách 

Některé nahrávky, které jsou na našich CD-ROM, byly ještě na klasických páscích, takže musely být z cívek překopírovány do počítače. Jednalo se o velký technologický skok v rozpětí nějakých 30 let! Využili jsme ochotné nabídky Václava Hrubce, který je schopen ve svém domácím studiu přehrát téměř cokoliv. Podle potřeby se do práce zapojil i jeho stařičký magnetofon TESLA B4, když bylo třeba upravit nastavení štěrbiny přehrávací hlavy a rychlost.

 

DX Fonodopis č. 6
Stopáž: 52 min.
Nahráno v únoru 1977.
Slovní komentář k jednotlivým nahrávkám je součástí fonodopisu.
Autor: Karel Honzík
Jednotlivé kapitoly:
- Přehled situace na pásmech na přelomu roku 1976 / 1977 (Evropa + Afrika, Asie, Jižní Amerika)
- Odrazy signálů v pásmu VKV od meteorů
- Piráti na středních vlnách
- Český pirát v pásmu VKV
- Zajímavé události zachycené na rozhlasových vlnách
- Přírůstky zvukového archívu
- Jingly (1. část)

Tajemné počítání na 1122 kHz
Stopáž: 0:54 min.
Tajemná česká stanice vysílala své počítání na kmitočtech mezi 1100 - 1150 kHz po mnoho let. Zachovaly se písemné záznamy Karla Honzíka, který ji slyšel už v polovině 70. let, kdy často měnila kmitočet, druh počítání i hlas operátora. Později se provoz ustálil na 1122 kHz, počítání 50-59 a ženském hlasu. Politické změny v Československu v roce 1989 se na existenci stanice nijak neprojevily, ta vysílala zhruba až do roku 2000. Relace byly v posledních letech jen krátké, vždy v minutách :10-12 a :40-42, každou hodinu, a to jen ve dne. V noci nebyla stanice slyšet.Účel vysílání byl dlouhou dobu předmětem diskusí, oficiální místa (např. v radiokomunikacích) v reakcích na naše dotazy spíše vytvářela dojem, že o existenci stanice nemají potuchy. A tak stanice zmizela z éteru, aniž bychom se dozvěděli, k čemu její podivné vysílání sloužilo... 
Víceméně náhodou bylo v 90. letech s velkou pravděpodobností objeveno vysílací stanoviště této stanice, a sice u obce Hradešín ve středních Čechách. V okolí zvláštního objektu poblíž silnice, kde byl dokonce zákaz zastavení, už ale asi nikdo dále nepátral... 
Nahrávku pořídil Petr Hora.

Radio Stalin, Praha - nepovolená stanice v katakombách na Letné
Stopáž: 20 min.
Datum: 20. 10. 1990
Kmitočet: 92.6 MHz
Radio Stalin vysílalo bez povolení z prostor pod bývalým pomníkem J. V. Stalina v Praze na Letné. Vysílač italské výroby měl výkon 100 W. Ve stanici pracovalo 15 lidí, převážně studentů, kteří si celý projekt financovali sami. Náš záznam je z doby, kdy se tam konala výstava "Totalitní zóna". Tu navštívil i prezident Havel a poskytl rádiu Stalin rozhovor, který je součástí naší nahrávky.

Radio Alfa - zahájení vysílání první české celoplošné komerční stanice
Stopáž: 13 min.
Datum: 13. 9. 1993, 5:00 hod.
První čtvrthodina vysílání nové české celoplošné komerční stanice.
Nahrávku pořídil Karel Honzík.

Radio Impuls - zahájení vysílání české komerční stanice
Stopáž: 11 min.
Datum: 25. 2. 1999, 00:00 hod.
Z rádia Alfa se stal Impuls. Na ukázce slyšíme závěreční minuty Alfy a první zprávy Impulsu.
Nahrávku pořídil Karel Honzík. 

Registrovaný: 75.00 Kč (2.90 EUR) I Neregistrovaný: 150.00 Kč (5.80 EUR)

Skladem (5 ks)

ks
V nabídce od: 06.12.2015
2_4_1491317387_klubCD11.jpg

CD11 - Zvuky z éteru

Obchodní podmínky eshopu CSDXC

DX Forum

Stará televizní znělka "Intervize" >>> Už před mnoha lety se stala velmi populární znělka Eurovize. Ač ve východním bloku Intervize využíva ...
13.02.2024 00:45
Doplňková anténa na SV. >>> Ahoj, zadej na PC : Martin builds a simple ferrite rod to inductively couple .. je to článek z SVL ...
23.12.2023 19:02
Doplňková anténa na SV. >>> Ahoj, vidím nikdo neodpovídá, co jsi nakonec vyrobil?Bez zásahu to jde pomocí cívky přes celé rádio, ...
23.12.2023 12:32
Klubový SDR >>> Hallo, ich bin der Micha, wohne in Deutscland/ nahe Köln und hatte im Jahr 2021 das große Glück, übe ...
24.07.2023 01:38
Dálkový příjem, tropo FM >>> Tak dneska se to v pásmu FM cca od 18h hezky vařilo a i dařilo. Ještě se mě nestalo, aby se me zaruš ...
09.07.2023 18:45

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC Youtube kanál

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Rádio a mapy >>> Azimutální kruhovou mapu, vygenerovanou podle NS6T jsem si nechal vytisknout spolu s ...
06.01.2024
Rádio a mapy >>> Zaujímavé sú azimutálne mapy, hlavne pre smerové antény ... skúste: https://ns6t.net ...
05.01.2024
Aktuální informace o západočeské přijímací stanici >>> Ahoj   prihlaseni na Domoticz nefunguje? Diky Jirka.   PS - Testuji ted anteny LZ ...
24.11.2023
Rozloučení s Liblicemi >>> Tak nakonec se zázrak stal a Liblice neutichly navždy. Už se těším až to zase zapnou ...
14.09.2023
Prohlášení HRČS k vypínaní AM v ČR >>> Tento článek je zajímavý a hodně mě poučil. Jsem příznivcem a fanouškem středních vln ...
21.07.2023

Bazar

Radiostanice PMR TopTech (PRODÁM: Přijímače) PRODÁM pár nepoužitých radiostanic TopTech PMR 446 MHz,  8 kanálů + 30 CTCSS, dosah 5 km, vyzvánění, ... Detail inzerátu
Prenoska VM (KOUPÍM: Ostatní) Kúpim prenosku VM2101/2/3, samozrejme vo funkčnom stave. ... Detail inzerátu
SDRplay RSPdx (PRODÁM: Přijímače) Prodám tento 14bit SDR přijímač, pokrývá celé RF spektrum od 1 kHz po 2 GHz. Najednou lze monitorova ... Detail inzerátu
FM antény Supersonic (PRODÁM: Antény) Ponúkam 7 prvkové rozhlasové FM antény Supersonic vhodné pre DX príjem v pásme 87,5 - 108 MHz. Zisk ... Detail inzerátu
Lowe HF-225 (KOUPÍM: Přijímače) Koupím ovládací klávesničku k přijímači Lowe HF-225 nebo IO Plessey SL490DP, případně celý přijímač. ... Detail inzerátu
Elektronické súčiastky - Dočasne nedostupné (PRODÁM: Ostatní) darujem za cenu poštovného + 100Kč/0,5kg - náhodný výber ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím