DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Podporujeme

14. výroční setkání CSDXC podrobně

18.03.2004 10:00 I N/A

Vážení přátelé, pozornému čtenáři Radio Revue, jistě neuniklo vzrušení před nadcházejícím klubovým setkáním. RR 2/2004 a klubový web vám již základní informace poskytly, další informace dostali příjemci elektronických oběžníků, redakčních zpráv a klubové internetové konference. Dnes je na čase zveřejnit podrobné propozice pro letošní hlavní klubovou akci

Úvodem rekapitulace: Termín je 2.4. až 4.4. 2004, místem je Rekreační středisko Záseka na Českomoravské vysočině. Přihlášky jste nalezli v minulém čísle RR, na klubovém webu www.dx.cz pak její elektronickou podobu. Za organizační tým prosím, abyste, v případě, že ještě přihlášeni nejste, tak učinili urychleně, protože v době, kdy budete tyto řádky číst se povážlivě přiblíží uzávěrka přihlášek , což je 25.3.2004, v opravdu výjimečných případech telefonicky do 28.3. na čísle 602 368 586 (Pelikán) Nečekanou návštěvu klubových setkání ze zásahy nevyháníme, ale mohli byste jako nepřihlášení přijít o některé služby, které je třeba připravit v předstihu.

Představím vám organizační tým. To proto, že jim již dnes patří poděkování za jejich iniciativu, a také proto, že chci ukázat, že za akcí stojí domácí lidé, kluboví kolegové, a nejde o žádný dar „z nebes“ ani odjinud. Hlavním ubytovatelem bude Zdeněk Eliáš. Jde o letitého zkušeného kvartýrmistra, který vám najde místo kam složíte hlavu a postará se, aby váš žaludek nerušil nežádoucími interferencemi pohodu setkání. Technické zázemí bude obsluhovat celá řada kolegů. Copy centrum a výpočetní techniku si letos vzal na starost člověk víc než povolaný, náš webmaster Tomáš Smolka. Audio a videotechniku budou obsluhovat a prezentujícím pomáhat Vojta Klofec a Václav Hrubec, i když toho druhého častěji potkáte s videokamerou u oka, při práci na reportážních záběrech. Přijímače, měřící techniku, KV antény, satelitní paraboly i VKV antény bude instalovat parta stavěčů mladých tělem i duchem, patří jim mimo díků i obdiv nad technickými znalostmi i odvahou překonávat strach z výšek, Mirek Najman, Karel Mikuláštík, Tomáš Burian. Aby bylo možné vystavit důležité informace, obrázky a fotografie se postará Vláďa Jánský. Programovou skladbu přednášek, prezentací a diskuzí si vzal na starost Vašek Dosoudil. Dopravu letos dokonale připravila dvojice Jindra Janko a Martin Strnadel. O prodej klubových materiálů tištěných, na CDROM i dalších se postará Libor Václavík. Všechny nás závěrem zkasírují Jirka Krákora a Mirek Kop. Výčet by mohl ještě pokračovat jmény klubových kolegů i jmény přátel a příznivců klubu, kteří se na organizaci podíleli a podílí a díky nimž můžeme takovéto akce pořádat. Omluvte mě, že je všechny nejmenuji. Kdo nám bude chtít ještě pomoci, práce bude na místě i tak dost.

Na setkání ale nejezdíme jen pracovat, především se chceme setkat a pohovořit s přáteli, dozvědět se něco nového, oprášit zapomenuté, pobavit se a inspirovat se k vlastní aktivitě doma u rádia. Co se chystá? Není to žádné tajemství. Klubové záležitosti se letos budeme snažit omezit na nezbytně nutnou míru, je třeba zhodnotit finanční situaci klubu, novinky z členské základny, klubového vydavatelství, naplánovat akce a DX podniky pro nastávající období. Větší zájem je obvykle o prezentace, přednášky a diskuse. Program je široký a jako ukázku zmíním několik názvů přednášek a oblastí prezentovaných informací: Příjem služeb na skenerech, Novinky v satelitním příjmu, Letecký provoz a radiokomunikace, Rádio a počasí, seminář o rámových anténách, pracovní kroužek lovců NDB majáků, novinky na klasických rozhlasových pásmech, zkušenosti z cest po světě. Nebude chybět kvíz. Uzávěrka programu je týden před setkáním, jistě se objeví i nějaká atraktivní překvapení. Očekáváme i účast firemních zástupců prodejců radiotechnických přístrojů, i oni dostanou svůj prostor. Program je letos připraven na celou sobotu a na nedělní dopoledne, odjezd si raději naplánujte až po nedělním obědě, ty, co vydrží čeká překvapení.

Další zdroje informací očekávejte v tištěné a elektronické podobě. Již dnes lze jmenovat desítky titulů, které budou k nahlédnutí, či pořízení kopií nebo i k volnému rozebrání, myslím, že i tato nabídka stojí za návštěvu. Technické informace budou zajímat nejen konstruktéry, ale i ty, co plánují stavbu nové antény, či nákup nového přijímače. Přehledy kmitočtů, rozvrhy stanic a jejich adresy patří ke klasickým informacím na setkáních. Nárůst objemu informací lze očekávat v elektronické podobě, především těm, kdo nemají dostatečný přístup k internetu, doporučuji přivést si dostatečnou zásobu CDROM médií k vypálení zajímavých materiálů. Na setkání bude zřízeno copy centrum, kde si budeme moci pořídit kopie papírových materiálů, pořízení elektronických kopii pomocí skeneru a bude možné vypálit kopie informací, umístěných na disku počítače, nebo které poskytne kolega na CD. Ti co přijedou s notebookem a síťovou kartou, budou ve výhodě v rychlejším přístupu k informacím. A nějaké tituly publikací? Třeba sborníky z radioamatérských setkání, Antenna handbook US námořnictva, historické časopisy a knihy, kmitočtové přehledy pro BCL i Utility, letecké mapy, a další.

Když jsem u tištěných materiálů, pro letošek plánujeme novinku. Tištěnou složku, kterou účastník dostane při prezentaci. Zde najde nejen detailní informace k průběhu setkání, jako program přednášek, propozic pro ubytování, stravování, jízdních řádů, ale i rešerší přednášek a prezentací, obsahy informačních zdrojů a řadu dalších informací užitečných jak během setkání, ale především do budoucna. Letos bude naší snahou dodržet naplánovaný program přesně na čas, ale současně dát dostatek prostoru k individuálním rozhovorům, posezením a odpočinku. Jestliže v hlavní jednací místnosti poběží moderovaný program, druhá společenská místnost rekreačního střediska, vinárna s kapacitou asi 20 lidí, nabídne zázemí pro individuální posezení, třeba i u piva. Lokalita střediska skýtá minimum rušení na radiových vlnách. Zřídíme letos DX shack. Atmosféra přeplněná novými podněty lovu DXů nebude nahrávat, ale vyzkoušet si chování svého přijímače na opravdu dlouhodrátové anténě, bude jistě lákavá. Antény bude postaveny různé, včetně VKV/UKV pasivní a aktivní antény, které přiveze a zapůjčí prodejce DD-AMTEK. K poslechu budou k dispozici přijímače EKD500 i novější jako ICOM apod. Víte, co je to Leningrad 002? Jestli ne, přijeďte na Záseku to zjistit. DXer se od svého rádia nerad odloučí, jistě se rádií sejde nepřeberně typů. Proto vyhlašujeme, že kabeláže podporujeme na konektorech PL-259 /SO-239 a na konektorech BNC. Používáte-li u své techniky konektory jiné, opatřete si příslušné redukce. Totéž platí pro malé měřící pracoviště s generátorem, atenuátorem a podle plánu snad i anténním můstkem, k otestování citlivosti přijímače až do 110MHz, cejchování S-metru apod. K semináři o rámových anténách budou přivezené antény k otestování po celou dobu setkání. Vašek Hrubec nám předvede satelitní příjem.

Přivezte fotky, obrázky, QSL lístky - k vystavení poskytnou dostatek plochy informační tabule. Ale to jistě všichni znáte z let minulých.


A teď několik praktických informací.

Doprava:
 • Naplánovat si cestu vám pomohou přiložené jízdní řády. Přijet stačí jen do Žďáru nad Sázavou nebo Velkého Meziříčí. Z těchto dvou míst jsme zajistili s využitím sponzorské pomoci firmy Renault ČR, a.s., a řidičského umění kolegy Martina Strnadela svoz účastníků mikrobusem. Jízdní řád této naší CSDXC linky je také přiložen. Mikrobus bude mít tato stanoviště:
 • Žďár nad Sázavou – 50 kroků před nádražní budovou ČD na parkovišti v ulici Chelčického. Ti, kdo přijedou do Žďáru autobusem, vystupují v těsné blízkosti nádraží ČD a využijí stejného stanoviště.
 • Velké Meziříčí – mikrobus má stanoviště na nevelkém parkovišti u samoobsluhy PENNY Market. Samoobsluha je hned vedle autobusového nádraží u řeky. Ti, co přijedou vlakem, sejdou od nádražní budovy z kopečka 300m k autobusovému nádraží a zmíněné samoobsluze.
 • Mikrobus RENAULT TRAFFIC bude označen logem Renault a logem CSDXC.
 • Organizátoři dopravy upozorňují, že k nočním vlakům R374 a R375 PANNONIA, příjezd do Žďáru v 1.47 hod. a 3.14 hod., je možno zajet, ale jen po předběžné individuální DOMLUVĚ s Martinem Strnadelem - 602 359 026. Číslo si poznamenejte i vy, co budete využívat plánovaných jízd Renaultu, to pro případ nenadálých událostí. Renault na svém stanovišti bude čekat jen v případně zpožděného spoje hromadné dopravy. K Martinovi se hlaste sami, nemůže nás všechny znát osobně.
 • Letošní novinkou je i možnost využít kapacit Renaultu v pátek na trase Praha – Záseka a v neděli zpět ze Záseky do Prahy. Zájemci si podrobnosti domluví telefonicky s Martinem Strnadelem. Mikrobus Renault bude na setkání k dispozici i pro akce typu „cesta na nejbližší kopec“. Tyto aktivity si případní zájemci operativně musí domluvit s naší dopravní četou Jindra Janko a Martin Strnadel, tak aby např. nekolidovala s plánovanou jízdou vozu.
 • Individuální doprava vlastním vozem není komplikovaná. Hlavní příjezdovou trasou je dálnice D1. Odbočte na sjezdu Velké Meziříčí-sever (odbočka na Žďár nad Sázavou), nejprve pár set metrů po silnici II/602, následně podjedete dálnici a pokračujete po silnici II/354 směrem na obec Netín, další vesnička je Záseky, projedete jí a rekreační středisko najdete 300 m severně od Záseky, celkem ne víc jak 10km od sjezdu z D1. Ze severu plánujte cestu do Žďáru nad Sázavou, ze Žďáru po silnicí I/37 směr Křižanov a Velká Bíteš, v obci Ostrov nad Oslavou odbočíte vpravo na silnici II/354. Projedete obcí Radostín n./O., osadou Zahradiště, a po dalším kilometru vyhlížejte vjezd do rekreačního střediska po vaší levé ruce, je ve výrazné pravotočivé zatáčce. Ze Žďáru o pár kilometrů více jak od dálnice D1. 
Ubytování:
 • Ani letos nevybočí ze standardů, na které jsme zvyklí. Část nás bude spát v hlavní budově, část v 4 lůžkových chatkách v areálu střediska. Příchozí se zaregistruje u Zdeňka Eliáše. Obdrží informační materiály a ubytuje se, případně se jen připojí k programu, jak to dělají sobotní návštěvníci. Všichni se asi neznáme osobně nebo jménem, noste proto jmenovky, které obdržíte. Před odjezdem nocležníci odstrojí použité ložní prádlo a naloží s ním podle připravených propozic. Stravování bude podle jednotného jídelníčku, jistou výhodu budou mít pouze vegetariáni, ti mohou volit mezi vegetariánskou a klasickou stravou. Komu by porce nestačily, nebo potřebuje jíst častěji, bude mít k dispozici prodej drobných slaných a sladkých pochutin, nealko i alko nápojů, kávy a piva nevyjímaje, ve vinárně. Na žádost provozovatele upozorňuji na zákaz vaření v ubytovacích prostorech, oplátkou nabízí prodej ve vinárně „do padnutí obsluhy“.

 

Vyúčtování:
 • Budeme provádět v neděli po obědě, případně individuálně, u Jirky Krákory a Mirka Kopa. Oba jistě přivítají připravený přesný obnos k úhradě odebraných služeb. Je zde potřeba zmínit účastnický poplatek. Jde o novinku, kterou jsme v minulých letech nedělali. Nicméně náklady stoupají a i když se podařilo řadu potřebného zařídit díky sponzorování od firem Renault, AutoCont a dalších, je nutné řadu drobností financovat z vlastní kapsy. Možná nás tato skutečnost přiměje zapřemýšlet nad nějakou novou možností, jak klubu pomoci a snížit finanční zátěž účastníků.

 

Ukončení setkání:
 • Oficiálně uspořádáme v neděli po obědě. Oficiálně proto, že má-li něco svůj začátek, musí mít i konec, akceptujeme tak hlasy protestující proti „konci do ztracena“. A nebudu zastírat i nutnost při odjezdu přiložit ruku k dílu a vše řádně složit, zabalit, naložit, případně uklidit.
Co dodat na závěr?
 • Sledujte klubová elektronická média (www.dx.cz, mailovou konferenci, a zprávy redakce RR) horké novinky, aktualizace a změny budeme zveřejňovat touto cestou. Důležitá telefonní čísla, platná pro letošní setkání a dobu těsně před ním, následně nemusí být funkční, pro domluvu dopravy, změny „last minute“, nečekaných komplikací na cestě apod.:
 • Martin Strnadel - 602 359 026 – doprava
 • Pavel Pelikán - 602 368 586 – organizační záležitosti.


Hodnotilo 0 uživatelů

Pro uložení hodnocení 3 je potřeba jej ještě potvrdit
Klubové záležitosti Počet přečtení: 23450

DX Forum

Jaká anténa je nejlepší Körnerka 15.12 nebo upravená UKS14? >>> Ahoj, já používám Körner 15.12 a mohu ji doporučit. Další možností jsou třeba 2 antény Körner 9. A n ...
03.06.2024 22:36
Jaká anténa je nejlepší Körnerka 15.12 nebo upravená UKS14? >>> Dobrý den chtěl bych se zeptat jaká je nejlepší anténa pro dx příjem na FM v kopcovitém terénu ,anté ...
03.06.2024 17:53
Jakou FM anténu na půdu? >>> Dobrý den chtěl bych se zeptat ,která z těchto dvou antén Körnerka 15.12 nebo upravená podle Körnera ...
03.06.2024 17:40
SSTV - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky >>> Zdravím všechny lovce obrázků. Opět tady máme další dubnovou aktivitu. Tentokrát věnovanou Mezináro ...
02.04.2024 17:59
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Dobrý den kolego, odpověď není jednoduchá a nabízím možnost probrat záležitost přes Whatsapp 777083 ...
30.03.2024 13:01

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC Youtube kanál

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Výročné stretnutie CSDXC 2024 - Makov >>> Tu nájdete moje fotografie z uvedeného stretnutia. Budú na úložisku 2 týždne, potom i ...
15.04.2024
Rádio a mapy >>> Azimutální kruhovou mapu, vygenerovanou podle NS6T jsem si nechal vytisknout spolu s ...
06.01.2024
Rádio a mapy >>> Zaujímavé sú azimutálne mapy, hlavne pre smerové antény ... skúste: https://ns6t.net ...
05.01.2024
Aktuální informace o západočeské přijímací stanici >>> Ahoj   prihlaseni na Domoticz nefunguje? Diky Jirka.   PS - Testuji ted anteny LZ ...
24.11.2023
Rozloučení s Liblicemi >>> Tak nakonec se zázrak stal a Liblice neutichly navždy. Už se těším až to zase zapnou ...
14.09.2023

Bazar

FM antény Supersonic (PRODÁM: Antény) t.č. VYPREDANÉ Ponúkam 7 prvkové rozhlasové FM antény Supersonic vhodné pre DX príjem v pásme 87,5 ... Detail inzerátu
Predám VF generátor - PREDANÝ (PRODÁM: Ostatní) Predám vf generátor sovietskej výroby. Rozsah do 30MHz, možnosť internej aj externej modulácie. Možn ... Detail inzerátu
Prodám FT450D (PRODÁM: Přijímače) FT450D, stáří 2 roky OK2URW at GMAIL.COM ... Detail inzerátu
Co zbývá z pozůstalosti po F. Zlochovi (OSTATNÍ: Ostatní) Inzerát z 3. 8. 2023 byl částečně úspěšný, něco materiálu zbylo a hlavně zůstala k mání veškerá lite ... Detail inzerátu
Radiostanice PMR TopTech (PRODÁM: Přijímače) PRODÁM pár nepoužitých radiostanic TopTech PMR 446 MHz,  8 kanálů + 30 CTCSS, dosah 5 km, vyzvánění, ... Detail inzerátu
Prenoska VM (KOUPÍM: Ostatní) Kúpim prenosku VM2101/2/3, samozrejme vo funkčnom stave. ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím