Emailová konference CSDXC
Autor: Výbor CSDXC.
Zveřejněno: Čtvrtek 26.06.2008 v 12:53. Téma: Československý DX klub


Vážení přátelé DXeři!
Zde se dozvíte jak se přihlásit do oficiální emailové konference Československého DX klubu s názvem DX-listy. Pokud chcete být členem, přečtěte si, prosím, nejprve pravidla uvedená níže. Jestliže se rozhodnete přihlásit k odběru, postupujte následovně:
- zašlete email na adresu moderator (zavináč) dx (tečka) cz
- napište do něho informace o své osobě, požadované v pravidlech, viz níže
- přijde Vám informační email o zařazení do konference, které potvrdíte
- dále už maily určené do konference posílejte na adresu dx-listy (zavináč) dx (tečka) cz


PRAVIDLA e-MAILOVÉ KONFERENCE CSDXC


1. Účel konference
Konference je určena pouze členům CSDXC (dále klubu). Nedoporučuje se přeposílat příspěvky z konference nečlenům klubu a vkládat příspěvky mimo zaměření konference, viz body 5 a 6.

2. Distribuce pravidel konference a seznamu jejích členů
Pravidla konference jsou trvale vyvěšena na webových stránkách klubu (www.dx.cz). Seznam aktivních účastníků konference pro informaci, kdo čte jejich příspěvky, bude automaticky rozesílán jednou za 3 měsíce společně s odkazem na zmíněná pravidla konference.

3. Členové konference
Právo účastníka konference má automaticky každý člen klubu. Členství v konferenci získá zasláním přihlašovací zprávy prostřednictvím e-mailové pošty. Ve zprávě uvede své jméno a příjmení, klubové členské číslo, město a e-mailovou adresu. Schválení a zařazení provede administrátor, pověřený výborem klubu. Účastník konference po ukončení členství v klubu bude automaticky z konference odhlášen 1 měsíc po ukončení členství.

4. Identifikace člena konference a osobní údaje
Pokud emailová adresa člena konference neobsahuje jméno odesílatele nebo nemá uživatel nastaven automatický podpis celým jménem, musí se podepsat celým jménem; nestačí např. amatérská volací značka nebo jakákoliv zkratka jména, pseudonym či přezdívka (nick). Podpis by neměl obsahovat název firmy nebo vlastních webových stránek a odkazy vedoucí na tyto weby, pokud se přímo netýkají rádiové problematiky a jsou komerčního charakteru.
Pokud nebude člen konference splňovat ustanovení tohoto bodu, bude na to upozorněn administrátorem. Ten stanoví lhůtu, ve které musí člen konference uvést své údaje do souladu s ustanovením tohoto bodu. Pokud člen požadavku administrátora ve lhůtě nevyhoví, bude mu pozastavena distribuce informací z konference do té doby, dokud své údaje neuvede na pravou míru. Toto opatření nebude posuzováno jako vyloučení za vážné porušení pravidel (viz bod 7), i když jeho dopad může být na člena konference stejný (tzn. ztráta možnosti výměny informací). V konferenci se nesmí objevovat kontaktní a osobní údaje na jiné členy konference, pokud to tyto konkrétní osoby přímo neschválí, tj. telefon, poštovní adresa, ICQ nebo jiná emailová adresa, než na jakou je člen přihlášen v konferenci.

5. Témata konference a etika komunikace
Konference slouží k výměně informací a názorů o dálkovém (DX) příjmu rozhlasu, TV a jiných radiokomunikačních provozů a s tím spojenými aktivitami (včetně publikačních) a k výměně informací a názorů na téma elektronických médií.
Základním požadavkem konference je slušné vyjadřování, vzájemná ohleduplnost, neuvádění záměrně nepravdivých informací či pomluv členů klubu ani jiných osob, nezanášení politických, náboženských a společensky citlivých témat, nesouvisejících s vymezeným posláním konference.

6. Komerční zneužívání konference
V konferenci je zakázáno propagovat otevřeně či skrytě výrobky a služby soukromých firem i jednotlivců, které slouží k jejich obohacení a propagaci. Výjimku mohou tvořit informace o výrobcích a službách prospěšné ostatním, pokud z nich nemá autor příspěvku osobní obohacení a tyto informace se týkají problematiky rádiového příjmu a příbuzných oblastí.

7. Sankce za porušení pravidel konference
Výbor klubu si vyhrazuje právo v odůvodněných případech měnit pravidla konference. Případné změny pravidel budou účastníkům včas oznámeny. Porušení pravidel může být do jisté míry tolerováno, není třeba se úzkostlivě obávat formulace. Na těžší a opakovaná porušení upozorní účastníka administrátor a v případě závažného překračovaní pravidel může rozhodnout výbor o vyloučení účastníka na dobu jednoho měsíce nebo delší podle závažnosti přečinu. Trvalé vyloučení člena konference zváží výbor ve výjimečných případech.
V případě vyloučení člena konference výborem má tento člen právo odvolat se k výboru CSDXC (vybor (zavináč) dx (tečka) cz). Předloží dokumentaci, na jejímž základě byl dle svého názoru neoprávněně vyloučen a uvede své argumenty. Výbor následně rozhodne o vyřešení případu.

8. Autorská práva
Jelikož se jedná o uzavřenou konferenci, není dovoleno přebírat informace v ní uvedené volně mimo konferenci. Toto je možno jen po dotazu na autora konkrétního příspěvku prostřednictvím konference, případně osobní domluvou s ním. V tom případě je nutno uvést jako zdroj Konferenci CSDXC a autora. Výjimku z tohoto pravidla tvoří redakce Radio Revue, která smí přebírat, citovat a otiskovat cokoli z konference bez předchozího upozornění nebo schválení autorem, protože Radio Revue je neveřejné klubové médium CSDXC a nehrozí zde zneužití. V případě příspěvku z konference otištěného v Radio Revue, který by měl být převzat třetí stranou, platí toto pravidlo beze zbytku, tj. nutnost zažádat o povolení převzít informaci a po udělení takového povolení uvést při publikování zdroj.

Výbor CSDXC

2.1.2014

Tento článek najdete na http://web.dx.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=321