DIPLOMY
Autor: CSDXC.
Zveřejněno: Úterý 18.05.2004 v 11:50. Téma: QSL


  Celobarevné diplomy formátu A4 jsou vydávány za předložený seznam ověřených stanic s uvedením data a frekvence ověřeného reportu, a poplatek 40 Kč + poštovné 10 Kč (obyčejně) nebo 20 Kč (doporučeně) ve známkách, na adrese: Jaroslav Boháč, Švestková 2828/7, 400 11 Ústí nad Labem. Není-li uvedeno jinak, jsou dovoleny pouze BC stanice (státní, pirátské, odbojové a neoficiální, frekvence bez omezení (tj. pásma DV, SV, KV a VKV). Stanice se počítají zvlášť jen jestliže mají, alespoň po část vysílací doby, svůj vlastní program, který pak musí být zachycen a ověřen (viz regionální programy státního rozhlasu). Země (i bývalé) podle seznamu zemí EDXC.
AFRICA (countries)
Za 10-20-30 atd. zemí z Afrického kontinentu. Oblast Blízkého a Středního Východu se započítává do Asie.
AFRICA (countries)
AFRICA (stations)
AFRICA (stations)
Za 10 (verze I), 20 (verze II), 30, 40 či více (verze III) BC stanic z afrických zemí.
ALL CONTINENTS
Za předložený počet stanic (v násobcích 10) a zemí (v násobcích 5) ze všech kontinentů (Antarktida = Oceanie).
ALL CONTINENTS
AMERICA MEDIUMWAVE
AMERICA MEDIUMWAVE
Za 10-20-30 atd. středovlnných stanic z celého amerického kontinentu (tj. Severní, Střední a Jižní Ameriky vč. karibské oblasti).
ARABIC WORLD
Za 10-20-30 atd. stanic z arabsky mluvících zemí.
ARABIC WORLD
CHRONOHERTZ
CHRONOHERTZ
Za 10-20-30 atd. "časovek", tj stanic, vysílajících přesný čas a kmitočtový normál.
CZECH AND SLOVAK FM
Za 10-15-20 atd. FM stanic z České a/nebo Slovenské republiky.
CZECH AND SLOVAK FM
EUROPE (stations)
EUROPE (stations)
Za 20-30-40 atd. evropských stanic.
EUROPE (countries)
Za 10-20-30 atd. evropských zemí. Tento diplom je zcela odlišný od předchozího.
EUROPE (countries)
FREQUENCY SPECTRUM
FREQUENCY SPECTRUM
Za stranice ze všech jednotlivých pásem krátkovlnného rozsahu 2300 až 26100 kHz (tj. z pásem 120, 90, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 21, 16, 13 a 11 m). Alespoň jedna stanice v každém pásmu.
GERMANY ALL BAND
Za 10-20-30 atd. stanic ze Spolkové republiky Německo (i bývalé NDR) na všech pásmech, tj. alespoň jedna stanice v pásmu DV, SV, KV a VKV.
GERMANY ALL BAND
MEDITERRANEAN
MEDITERRANEAN
Za 20-30-40 atd. stanic ze všech 17 zemí, obklopujících Středozemní moře (tj. Gibraltar, Španělsko, Francie, Monako, Itálie, Malta, Řecko, Kypr, Turesko, Sýrie, Libanon, Israel, Egypt. Libye, Tunisko, Alžírsko a Maroko).
NDB
Za minimálně 5 (verze I) českých a/nebo slovenských nesměrovaných radionavigačních majáků (non-directional beacons). Na diplomu bude uveden počet stanic dle předloženého seznamu.
NDB
OCEANIA
OCEANIA
Za 10 (verze I), 20 (verze II), 30 (verze III) a 40 a více (verze IV) stanic z pacifické Oceánie s klasifikací zemí podle WRTH.
POLAR
Za 1-5 (verze I) a více než 5 (verze II) BC i utility stanic pracujících z území za polárním kruhem na kterékoli polokouli.
POLAR
RELIGIOUS
RELIGIOUS
Za alespoň 20 náboženských stanic bez územního omezení.
TROPICAL
Za 10 (verze I), 20 (verze II), 30 (verze III) a 40 a více (verze IV) stanic z oblasti mezi obratníky Raka a Kozoroha, v pásmu 2300 až 5850 kHz.
TROPICAL
USA
USA
Za 10-20-30 atd. stanic z USA. Včetně Aljašky, mimo Havaje.
USA MEDIUMWAVE
Za 5-10-15 atd. stanic USA ze středovlnného pásma 520 až 1700 kHz. Též včetně Aljašky a mimo Havaje. Tento diplom je zcela odlišný od předchozího.
USA MEDIUMWAVE
UTILITY
UTILITY
Za 10-20-30 atd. stanic z oblasti služeb bez ohledu na zemi a druh provozu.
WORLD
Za 100-125-150-175-200 zemí bez ohledu na kontinenty s klasifikací dle WRTH (EDXC).
WORLD


Tento článek najdete na http://web.dx.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=16