Czechoslovak DX club
Československý DX klub - Czechoslovak DX Club
Horní 9, CZ-768 21, Kvasice, Czech Republic
Home Page of Czechoslovak DX Club mail@dx.cz
Menu
Czech English

· Hlavní strana
· O CSDXC
· Přihláška
· Co je DXing
· Klubový časopis
· Kontakty
· Klubové akce
· Klubová edice
· Diplomy
· Technika
· Předpověď šíření
· Výluky vysílačů
· Encyklopedie
· Ke stažení
· Odkazy na WWW

· Diskuzní fóra
· Emailová konference
· DX cluster
· Inzerce

· Témata
· Archív článků
· Top 10
· Statistika
Hledání

Doporučujeme
  
Reorganizácia frekvencií Slovenského rozhlasu
Autor: V. Šulík, B. Bielik. Zveřejněno: Pondělí 05.02.2007 v 18:29
Téma: U nás doma
Dňa 29. januára uviedol Slovenský rozhlas (SRo) do života viacero zmien. Nebudem sa teraz venovať zmenám v programovej schéme jednotlivých okruhov ani ich prečíslovaniu, či novým logám. Už len ich zbežná analýza by zabrala priveľa riadkov a tí, ktorí chcú vedieť viac, sa všetko podstatné dozvedia na internetovej stránke rozhlasu, prípadne iných.
Pre nás – DX-erov – sú najdôležitejšie zmeny v pokrytí a frekvenciách. Stačí letmý pohľad na ich pôvodné a nové rozdelenie, a je evidentné, že tu neostal kameň na kameni.

Dôvodov bolo viacero. Podľa technického riaditeľa SRo Róberta Oravca sa jednalo o obmedzenie, resp. zrušenie multiplicity pokrytia v nejednom regióne. Veď to poznáte. Ladíte rádio a jeden a ten istý program sa vám v slušnej kvalite ozve neraz aj na troch, či štyroch kmitočtoch. Okrem toho sa výmenou frekvencií malo obmedziť aj vzájomné rušenie okruhov na susedných frekvenciách.
Teraz to možno bude trošku nudné, no aby sme oficiálne dôvody mali kompletné, treba sa pohrabať aj v zákonoch. Snáď sa z toľkých paragrafov nikomu nezakrúti hlava. Podľa §5 Zákona o Slovenskom rozhlase (619/2003 Zb.) je jednou z jeho hlavných činností: „vysielanie rozhlasovej programovej služby, ktorá je v súlade s poslaním Slovenského rozhlasu, najmenej na piatich celoplošných terestriálnych okruhoch“. Zákon o vysielaní a retransmisii (308/2000 Zb., §3, písmeno m) definuje celoplošné vysielanie ako „vysielanie, ktoré pokrýva celé územie Slovenskej republiky a ktoré môže prijímať viac ako 80 % jej obyvateľov“. Zatiaľ sa teda všetko zdá byť jednoduché a jasné. Že nás ale čakajú problémy, je zrejmé po prečítaní § 69 (ods. 4) toho istého zákona o vysielaní a retransmisii. Píše sa v ňom, že v pásme VKV II sa pre vysielateľa programovej služby zo zákona (teda SRo) „vyhradzujú tri vysielacie siete na celoplošné vysielanie“.
Takže si to zhrnieme – SRo je povinný vysielať minimálne na piatich celoplošných okruhoch, lenže v pásme FM sú mu zo zákona k dispozícii iba tri. Ak si pre účely tohto textu odmyslíme Rádio Patria, ktoré prešlo kompletne na SV, stále nám ostanú štyri okruhy, ktoré treba čo najrozumnejšie rozdeliť do troch celoplošných vysielacích sietí.

Je jasné, že dosiahnuť ideálny stav je prakticky nemožné a vždy sa nájde niekto, kto bude nespokojný. Napriek tomu si myslím, že pri rozdelení kmitočtov došlo k niektorým nedostatkom, ktorým sa dalo predísť bez toho, aby to malo výrazne negatívny dopad na poslucháča-koncesionára. Prvým vysielačom, ktorý si vezmem do parády, je bratislavský Kamzík. Po novom je Rádio Regina na kmitočte 99.3 (10 kW), kým Devín prešiel na 104.4 (5 kW). Ak ostane Regina na 104.4, jej rušenie vysielačom Brno/Kojál na 104.5 nie je dôležité, pretože územie, kde je Kojál silný (okolie Senca, Záhorie), je kvalitne pokryté novými vysielačmi Reginy – Nitra (102.2) a Nové Mesto nad Váhom (100.7). Naopak, v prípade Rádia Devín sú najbližšími vysielačmi Trenčín (97.8), Borský Mikuláš (95.6) a Banská Štiavnica (102.6). Problémy s príjmom tak budú v celom širšom okolí Bratislavy. Keďže pri 99.3 nie je blízky rušiaci kmitočet, preradenie na 104.4 bude mať v podstatnej miere vplyv na dosah. Vysielanie pre náročnejšieho poslucháča s prevahou hovoreného slova a vážnej hudby je náchylnejšie na rušenie susednými kmitočtami, pri programe určeného pre starších poslucháčov s prevahou hovoreného slova a dychovej hudby to až tak nevadí.

Presuňme sa teraz na východ a región Zemplína, konkrétne oblasť Východoslovenskej nížiny. Pri pohľade do mapy pokrytia jednotlivých vysielačov košickej Reginy (http://www.radioregina.sk/kosice/NF.htm) je evidentné, že vysielať jej program na trebišovskej frekvencii 89.2 je luxus. Nepokryje totiž nič také, čo by nezvládol TX Košice/Dubník na 100.3 MHz. Dôsledkom je fakt, že mnohí poslucháči na východe ostali bez kvalitného signálu Rádia FM do doby, kým nebude spustená QRG 101.3 MHz. Riešenie je veľmi jednoduché, navyše ušetrí jednu frekvenciu (a teda aj výdavky SRo). Na 89.2 MHz spustiť vysielanie Rádia FM. Okrem financií si rozhlas mohol ušetriť aj stovky rozhorčených a nahnevaných poslucháčov. Ďalšou oblasťou, na ktorú sa zameriam, je Gemer. Podľa obyvateľov, ktorí v oblasti žijú, trpí nová frekvencia R. Slovensko (103.6) rušením z maďarského vysielača Tokaj na 103.5 MHz (R. Danubius). Ženevské kmitočty v Lučenci sú ale plné. Čo s tým? Riešenie – hoci narúša koncept identickej stanice na susediacom kmitočte – by mohlo byť nasledujúce. Základom pokrytia Rádia Regina BB v oblasti je vysielač Suchá hora na 101.5. Vzhľadom na členitosť tamojšieho reliéfu je potrebné mať v oblasti ďalšie dodatočné kmitočty. Skutočne však musia byť až tri? Konkrétne Lučenec (88.2), Modrý Kameň (88.5) a Rimavská Sobota (95.0). Vysielať identický program na troch blízkych vysielačoch je prepych. Rádio Slovensko teda presunúť na kmitočet 88.2. Opustila by sa rušená frekvencia a rozhlas by opäť ušetril nejakú tú korunku. Druhou alternatívou je ponechanie Rádia Regina na 88.2 a zároveň návrat k pôvodnému stavu v prípade Rádia Slovensko a Rádia FM; teda prvý okruh na 98.0 MHz a štvrtý na 103.6 MHz.

V oblasti Gemera je ďalšou problémovou frekvenciou 103.1 MHz, na ktorej vysiela Rádio Devín z vysielača Modrý Kameň/Španí Laz. Rovnako ako R. Slovensko z Lučenca, aj tento kmitočet trpí rušením z Maďarska. Vzhľadom na to, že je na nej vysielaný program, ktorý vzhľadom na svoj obsah vyžaduje veľmi kvalitný signál, problém by bolo možné riešiť výmenou s niektorým iným okruhom. Otázne ale je, ktorý program by to mal byť. Určite by sa ozvali poslucháči, u ktorých by sa tento krok prejavil zhoršeným príjmom.

Veľký ohlas vyvolala zmena na frekvencii 102.2 MHz v Nitre, kde vysielalo Rádio FM, po novom je na nej Rádio Regina BA. Ako možné riešenie sa mi vidí výmena s vysielačom Nové Zámky (102.8), kde momentálne vysiela Rádio FM. Spolu s vysielačmi Bratislava (99.3), Štúrovo (91.7) a čiastočne aj Veľká Javorina (100.7) by bola Podunajská nížina pokrytá dostatočne kvalitným signálom Rádia Regina BA. Zároveň by sa tým vyriešili problémy s príjmom Rádia FM v uvedenej oblasti (predovšetkým v samotnej Nitre).

No a tiež mi nedá nevšimnúť si radikálne okresanie frekvencií Rádia FM. Pri pohľade na vyššie uvedené dôvody reorganizácie kmitočtov je zrejmé, že zníženiu pokrytia sa zrejme nedalo vyhnúť, ale naozaj sa to muselo urobiť práve takto? S výnimkou Popradu a Bratislavy stratilo všetky silné frekvencie. Paradoxom je, že Rádio FM sa profiluje ako rádio pre mestského poslucháča, no práve ten o svoje rádio príde. Ako je možné, že najväčšie sídla ostali úplne bez signálu (Prešov, Žilina, Nitra, Prievidza), resp. sa v nich vysiela len zo slabej náhrady (Košice, Banská Bystrica)? Iste, na spustenie čakajú tri kmitočty, no naozaj sa ku zmene muselo pristúpiť tak rýchlo? Navyše v prípade zvolenskej frekvencie 92.6 je čudné, prečo sa na nej nevysiela už teraz? Veď len donedávna na nej znelo Rádio Regina a neverím, že vysielacie zariadenie bolo medzitým odvezené. Predstavitelia SRo sa pri argumentácii oháňali aj tvrdením, že Rádio FM teraz môžu počúvať v niektorých lokalitách, kde bol s jeho príjmom problém, napr. v Borskom Mikuláši. Len škoda, že tamojšia frekvencia 102.8 je veľmi rušená rakúskym vysielačom Semmering na 102.9. Deklarované úsilie SRo koordinovať v najproblémovejších lokalitách individuálne kmitočty môže naraziť na to, že éter v nich je už aj tak dosť preplnený. Nájsť voľnú frekvenciu môže byť sakramentský problém, hoci pohľad na súkromné stanice ukazuje, že keď sa chce, všetko sa dá. Problém s voľnými frekvenciami bude musieť Slovenský rozhlas riešiť aj v dvoch regiónoch, ktoré sú dlhodobo známe problematickým príjmom programov SRo v pásme VKV – Čadca a Moldava nad Bodvou a jej okolie. Mapky pokrytia jednotlivých okruhov po prerozdelení nájdete na stránkach radia.sk.

Od 29. januára nedošlo iba ku zmenám na pásme VKV, ale dotkli sa aj prevádzky AM vysielačov. Podľa novej štruktúry využíva stredné vlny piaty národnostný okruh SRo - Rádio Patria a pokrýva tak celé územie SR..
Program nie je na celom území jednotný, možno ho rozdeliť na dve časti: Prvou je maďarské vysielanie produkované v Bratislave a vysielané denne v čase 12.00 až 20.00. Využíva vysielače R. Sobota 567, Prešov 702, Košice 927, Bratislava 1017 a Nitra 1098 kHz. Druhú časť tvorí národnostno etnické vysielanie (NEV) z Košíc, vysielané v pracovných dňoch 10.00 až 12.00, v sobotu 08.00 až 12.00, v nedeľu 06.00 až 12.00. Pozostáva z programov pre ukrajinskú, rusínsku, rómsku, českú, nemeckú a poľskú menšinu. Víkendové vysielacie časy sú venované Rusínom a Ukrajincom, počas pracovných dní sa striedajú magazíny ostatných národností. Program je šírený na všetkých frekvenciách spolu s maďarským vysielaním, zároveň využíva ďalšie vysielače na severe Slovenska - Žilina 567, Orava 621, Čadca 864, Stakčín 864, Poprad 900 a Banská Bystrica 1035 kHz. Vyššie uvedené vysielače tvoria kompletnú SV sieť, po reorganizácii boli odstavené vysielače pre Nitru 927 a R. Sobotu 1017 kHz. Po skončení programu národnostného vysielania je na všetkých frekvenciách preberaný program jednotlivých štúdií Rádia Regina. SRo avizoval, že takéto paralelné vysielanie potrvá ešte niekoľko mesiacov, avšak žiadne konkrétne informácie sa neobjavili.

Z daného stavu sú zaujímavé niektoré fakty. SRo považuje šírenie prostredníctvom stredných vĺn za veľmi nákladné a neefektívne, na strane druhej využíva zbytočne 24-hodinovú prevádzku niektorých týchto zariadení. Nastáva tak paradox, že Rádio Regina je v nočných hodinách šírené paralelne na VKV s pokrytím 98% územia a zároveň na SV s podobným dosahom. Jedinou výnimkou je zrejme vysielač Banská Bystrica na 1035 kHz, ktorý má v noci technickú prestávku.
Naopak v hlavnom meste, kde bol doteraz miestny vysielač 1017 kHz využívaný iba pre potreby Rádia Patria v denných hodinách, prešiel na nonstop prevádzku. Je to nelogické už len z toho dôvodu, že v tejto oblasti možno Rádio Regina počúvať v pásme FM a to celodenne, zároveň aj na frekvencii 1098 kHz z Nitry.
Keďže v Slovenskom rozhlase sa diskutuje o využívaní menšieho počtu vysielačov s väčším výkonom, v budúcnosti nastanú pravdepodobne ďalšie zmeny.

Viacero vecí, ktoré súviseli so zmenami v SRo, bolo zrejme šitých horúcou ihlou. Svedčí o tom aj informačná kampaň. Jej cieľom je informovať poslucháča-koncesionára o všetkých potrebných zmenách prostredníctvom brožúrky, ktorá má byť doručená do schránky každej domácnosti. Problémom je ale skutočnosť, že sa tak stane až týždeň po uskutočnení zmien! Tie sa dotkli práve tých okruhov, kde výraznú časť poslucháčskej základne tvoria ľudia vo vyššom veku, ktorí si nedokážu, prípadne nemajú možnosť získať potrebné údaje z iných zdrojov, a pre nich je brožúrka skutočne jediným zdrojom informácie o tom, kde si naladia svoje obľúbené rádio.


 
Hodnocení článku
Hodnocení: 4
Hlasů: 4


Ohodnoťte tento článek:

Excelentní
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout článek  Vytisknout článek

 Poslat známým  Poslat známým

Přidružené téma

U nás doma

"Login" | | 0 komentáře
Úroveň
Za obsah komentáře odpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrujte se

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (CSDXC)
Information published on these pages may not be reproduced unless the source (CSDXC) is mentioned.

Powered by PhpNuke Powered by Apache Powered by MySQL Powered by PHP Powered by PhpBB Really Simple Syndication

Generování stránky: 0.230 Vteřin