Czechoslovak DX club
Československý DX klub - Czechoslovak DX Club
Horní 9, CZ-768 21, Kvasice, Czech Republic
Home Page of Czechoslovak DX Club mail@dx.cz
Menu
Czech English

· Hlavní strana
· O CSDXC
· Přihláška
· Co je DXing
· Klubový časopis
· Kontakty
· Klubové akce
· Klubová edice
· Diplomy
· Technika
· Předpověď šíření
· Výluky vysílačů
· Encyklopedie
· Ke stažení
· Odkazy na WWW

· Diskuzní fóra
· Emailová konference
· DX cluster
· Inzerce

· Témata
· Archív článků
· Top 10
· Statistika
Hledání

Doporučujeme
  
Výměna MF filtrů v přijímačích
Autor: Michal Hoftich. Zveřejněno: Úterý 03.08.2004 v 09:49
Téma: Technika
Jistě jste již zaregistrovali akci v režiji CSDXC, zaměřenou na distribuci úzkých filtrů pro mezifrekvenční části rozhlasových FM přijímačů. Pro někoho je výměna filtrů běžnou operací, jiní tápou a váhají, zda to bude pro ně přínosem, zda výměnu zvládnou sami, či kde sehnat kolegu, který by jim s výměnou pomohl. Nejen této skupině posluchačů by rád svoje zkušenosti a poznatky poskytl Michal Hoftich z Prahy:
Vážení přátelé,
Dovolte, abych se s Vámi podělil se zkušenostmi, které mi přinesly výměny MF filtrů v sedmi přijímačích VKV, které prošly mým stolem a které jsem využíval pro DX-ing.
Jedná se o analogový receiver, jednoduchý kapesní přijímač či o špičkový komerční tuner Sony. V každém případě musím říci, že výměna původních širokých filtrů za úzké přinesla pronikavé zlepšení selektivity všech přijímačů od jednoduchých až po nejkvalitnější. Nedůležitější porovnání jsem prováděl na tuneru Yamaha TX-350, se kterým jsem začínal DX-ing.
Když jsem jej doma zapojil a udělal svůj první bandscan, napočítal jsem pouze cca 60 stanic. Tuner byl vybaven dvěma obyčejnými širokými filtry. V té době jsem se dozvěděl o CSDXC, jehož jsem se stal záhy členem a díky informacím, že existují i filtry užší, jsem se rozhodl původní nahradit dvojicí filtrů 110kHz, které byly na trhu. V tom okamžiku jsem zažil věc, do té doby neznámou, protože jsem okamžitě uslyšel nejrůznější stanice, dosud ukryté pod vedlejšími silnými stanicemi. Bandscan tak okamžitě poskočil k číslu cca 250 stanic, selektivita se zlepšila z cca ±250 kHz na ±100-150 kHz podle síly místního vysílače. Když Petr Hora nabízel možnost vyzkoušení filtrů o šířce 80 kHz, využil jsem této nabídky a po naletování patic jsem tyto úzké filtry vyzkoušel. Byl jsem s nimi natolik spokojen, že jsem se rozhodl je do tuneru osadit. Protože však docházelo k velkému zkreslení přijímaného signálu a tím i nefungoval RDS Manager, přemýšlel jsem, jak obejít neustálé vyměňování filtrů v paticích. Díky dostatečnému prostoru na desce plošných spojů přijímače jsem nakonec našel řešení v použití miniaturních přepínacích relátek, na jejichž vývody jsem přímo připájel filtry 110 a 80 kHz. Přívody jsem pak vytvaroval a zapájel místo původních filtrů s co nejkratšími vývody. Ke spínání jsem využil páčkový přepínač 2x2 póly se střední polohou, který mi tak umožňoval použít pouze jeden úzký filtr nebo oba. Tato úprava se mi velmi osvědčila a přinesla mi navýšení bandscanu o dalších cca 25% na zhruba 320 stanic.
Mezitím jsem provozoval kabelkový přijímač Grundig Porsche 2000. K mému překvapení byl původně osazen pouze jedním širokým filtrem, na tištěném spoji však bylo vše připraveno pro použití druhého filtru, který stačilo pouze osadit a proškrábnout tenkou propojku na plošném spoji. Výsledek po použití 2x110 kHz filtrů se opět projevil v podobě pronikavě zlepšené selektivity, odolnost byla rovněž velice dobrá, zkreslení jsem podle „ucha“ nepozoroval, nevýhodou byla však krátká anténa a chybějící externí vstup i poněkud nižší citlivost, byl bez RDS. Pro DX byl nevhodný, hodil se na místní poslech a základní přehled o vysílání. Proto jsem pořídil SONY ICF SW 7600G, který jsem osadil filtry 110 + 80 kHz. Selektivita je však díky širokopásmovému vstupu a dobré citlivosti poněkud horší, než bych očekával. Přijímač se v místech silného signálu velice zahlcuje, v místě mého bydliště v Praze 13 – sídliště Lužiny mám na přímou viditelnost snad všechny pražské vysílače. Mohu tak Sony používat pouze se zataženou anténou nebo se zapnutým útlumem, což rovněž není nejvhodnější. Obdobně se však choval i Sangean ATS 909, který jsem měl půjčený za účelem přímého porovnání od kamaráda. Navíc cca ± 550 kHz od přijímaného kmitočtu se objevují parazitní příjmy, dále pak signály stanic s větší kompresí mají již slyšitelné zkreslení. Použitelný je do míst se slabším signálem, signály na vedlejším kmitočtu vedle silných zanikají, chybí RDS.
Následně jsem vyměnil Yamahu za Sony ST-SB 920. Tento špičkový tuner je osazen původně 3 ks širokých filtrů a pro Narow jedním filtrem 150 kHz. Tuner jsem proto osadil paticemi a dle příjmových podmínek jsem používal nejrůznější kombinace filtrů 80 – 150 kHz. Nejběžnější kombinaci jsem používal 2x110 + 2x80 kHz filtry, kdy ještě velice dobře fungovalo RDS a selektivita byla slušná i na vedlejších kanálech, vedle místních silných stanic však již bylo silné rušení na vedlejším kanále. Pak následovalo osazení tuneru 4x80 kHz filtry, kdy však RDS fungovalo pouze u celostátních stanic s nižší kompresí – Čro 3, Frekvence 1 apod. Zato stanice vedle silného vysílač se daly poslouchat s minimálním rušením, i když se zkreslením.Takto upravený tuner mi přinesl další přírůstky a překročení hranice 400 zachycených stanic. Bohužel porucha jej vyřadila z činnosti a postavila mě před nutnost, jak vyřešit náhradu. K dispozici jsem měl receiver Yamaha RX-V393RDS, osazený 2 ks filtrů, které jsem nahradil 2x110 kHz. RDS funguje bez problémů, selektivita však je ještě nedostatečná – ještě ±200kHz dochází k rušení silnými místními vysílači. Proto zkouším vyvinout náhradu filtru trojicí se zesilovačem, který nahradí zvýšený průchozí útlum a doplní kombinaci na 2x110 + 2x80 kHz filtry, která se mi velice osvědčila.
Jako další přijímač, který jsem měl k dispozici, byl letitý analogový receiver Videoton RA 6386-S. Ten jsem využíval zejména jako zesilovač a pro kontrolu pásma OIRT, tj. 66 – 74 MHz. Následovalo několik zásahů do konstrukce, kde mi nevyhovovalo zejména trvalé zapojení silného ADK a silná závislost naladěného kmitočtu na změnu ladicího napětí při změně okolní teploty.
Oboje se mi podařilo vyřešit, stabilita naladěného kmitočtu za stabilní teploty je do 10 kHz/hod., což je myslím vyhovující. Kmitočet oscilátoru jsem vyvedl přes malou kapacitu řádu několika pF a oddělovací zesilovač na externí čítač, který umí odečíst MF kmitočet přijímače, což mi umožní odečítat s přesností na 1 kHz i případně více. V MF jsem použil kombinaci 2x110 + 1x80 kHz filtry.
Přes celkem dobré zapojení vstupního tuneru nedosahuje citlivosti moderních přijímačů, je však neocenitelným pomocníkem zejména při mimořádné ES vrstvě na OIRT, kde jsem během jednoho dopoledne dokázal s tímto přijímačem zachytit 66 různých kmitočtů a stanic z Ukrajiny a Ruska, jindy pak zvuk TV na kanále E4 z Finska, Švédska nebo Španělska, parlamentní rozhlas z Bulharska a další.
Bohužel ADK nejde zcela odpojit, je příliš mnoho prvků, které jej ovlivňují. V pásmu CCIR přeci jen dochází k ovlivňování silnými stanicemi a slabé se tak ztratí.
Jako poslední tak přišlo na řadu autorádio Panasonic RD 100, které je osazeno SMD technikou. Použil jsem opět kombinaci 2x110 + 1x80 kHz filtrů. Při zachování dobré funkce RDS se mi podařilo docílit selektivity jen o něco horší, než měl tuner SONY ST-SB 920 s 2x110 + 2x80 kHz filtry. Na vedlejším kanále vedle silné je slyšet stanice, i když s rušením , je však čitelná. Citlivost je rovněž na dobré úrovni. Závěrem bych chtěl vše shrnout. Výměna filtrů vždy pronikavě zlepší selektivitu. Člověk se musí rozhodnout, pro jaký účel chce upravovaný přijímač používat. Asi není nejlepším nápadem do rodinné věže, kterou celý týden poslouchá rodina, nacpat úzké filtry 80 kHz. Rovněž nemohu předpokládat, že přijímač osazený 150 kHz filtry bude na 100 kHz vzdáleném kmitočtu vedle místního vysílače poslouchat DX. Pokud nemám přijímač pouze na DX, je třeba trochu experimentovat, případně osadit patice a vyzkoušet kombinaci, která vyhoví mým požadavkům a ještě příliš neomezí ostatní. A ještě jeden velice důležitý krok. Po výměně filtrů je v převážně nutno doladit vstupní obvody přijímače i obvody v MF a demodulátoru. Ty jsou totiž naladěny pro použití širokých filtrů, které mají širší rozptyl parametrů. Při použití úzkých filtrů – čím užší, tím ostřeji se ladí – se může stát, že obvody budou ladit mimo propustnou křivku filtrů. Po jejich osazení se tak může stát, že přijímač náhle ztratí citlivost a vy se pak divíte, co se stalo.
Všeobecně se dá říct, že LC obvody se dolaďují na nížším kmitočtu změnou indukčnosti, čili doladěním cívky a na vyšším kmitočtu změnou kapacity dolaďovacím kondenzátorem případně změnou kapacity varikapů pomocí potenciometrů v ladicím napětí. Nedostatek měřících přístrojů se dá nahradit slabými stanicemi na začátku a na konci přijímaného pásma VKV, které jsou slyšet na pozadí šumu a ladit je na nejlepší příjem. Ladění na začátku i na konci pásma je nutno několikrát opakovat! Je však nutné dát pozor, aby se rádio totálně nerozladilo, u některých vstupních jednotek jako třeba u SONY ST-SB 920 není takovéto doladění prakticky možné.

MF a demodulátor je třeba ladit velice opatrně, snadno rovněž situaci můžete ještě zhoršit, dá se však i podstatně vylepšit jak šumově, tak co se citlivosti týká. Je dobré si poznačit původní nastavení cívek, aby bylo možné vrátit vše do původního nastavení a začít s laděním od začátku. Pozor, u některých přijímačů jako je kupř. SONY ICF SW 7600G je možné rozladit i fázový závěs, takže potom je rozhozené ladění celého rádia a najednou se ozývají stanice, kde chtějí.
Těm, kteří mají alespoň základní znalosti, jak držet pájku a ostatní nástroje, je možno výměnu filtrů pro DX jen doporučit. Když je v přijímači místo a leží většinou na stole, doporučuji použít patice – dají se vytvořit např. z patic pro IO, ze kterých se odřízne část pro 3 nožičky vedle sebe. To pak umožní vyzkoušet nejrůznější kombinace, následné ladění obvodů se mi osvědčilo při použití nejužších filtrů.
Pokud někdo bude mít zájem o bližší informace, je možné psát e-mail, pokud budu vědět, rád se podělím o své poznatky. Přeji všem hodně úspěchů při výměně filtrů a následné bohaté bandscany.
Michal Hoftich, Praha

Pozn.red.:
Svým rozsahem je tento článek na našem webu zatím naprosto ojedinělý. Zkušenosti jak s technickou stránkou věci, tak s praktickými dopady na kvalitu poslechu, s nimiž se Michal podělil jsou nesmírně cenné a umožní získat náskok v "know how" i začínajícím FM DXerům. Uvítáme i další, podobně zpracované zkušenosti.

 
Hodnocení článku
Hodnocení: 4.84
Hlasů: 33


Ohodnoťte tento článek:

Excelentní
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout článek  Vytisknout článek

 Poslat známým  Poslat známým

Přidružené téma

Československý DX klub

Omlouváme se, ale komentáře nejsou pro tento článek dostupné.

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (CSDXC)
Information published on these pages may not be reproduced unless the source (CSDXC) is mentioned.

Powered by PhpNuke Powered by Apache Powered by MySQL Powered by PHP Powered by PhpBB Really Simple Syndication

Generování stránky: 0.214 Vteřin