Czechoslovak DX club
Československý DX klub - Czechoslovak DX Club
Horní 9, CZ-768 21, Kvasice, Czech Republic
Home Page of Czechoslovak DX Club mail@dx.cz
Menu
Czech English

· Hlavní strana
· O CSDXC
· Přihláška
· Co je DXing
· Klubový časopis
· Kontakty
· Klubové akce
· Klubová edice
· Diplomy
· Technika
· Předpověď šíření
· Výluky vysílačů
· Encyklopedie
· Ke stažení
· Odkazy na WWW

· Diskuzní fóra
· Emailová konference
· DX cluster
· Inzerce

· Témata
· Archív článků
· Top 10
· Statistika
Hledání

Doporučujeme
  
ČSN – týkají se i nás
Autor: PP. Zveřejněno: Pátek 17.10.2003 v 13:41
Téma: Technika
V řadě článků v rubrice Technika nebo na těchto webových stránkách probíráme témata, která jsou legislativně upravována českými a mezinárodními normami. Jejich detailní znalost je nad rámec potřeb našeho hobby. Ale vzhledem k tomu, že některé naše počínání má vliv na naše okolí, majetek, zdraví naše i cizí, je dobré o existenci norem vědět a případně se případ od případu s jejich obsahem podrobně seznámit, či konzultovat naše plány s odborníkem, který posoudí, zda nepostupujeme v rozporu s předpisy a normami. Proto přetiskujeme soupis některých ČSN, které se nás dotýkají asi nejvíce. Výčet je poměrně dlouhý, ale je třeba si uvědomit, že dodržování norem a doporučení není samoúčelné, pomůže nám zajistit funkčnost svého i cizího zařízení a vyvaruje nás zbytečných škod na majetku a zdraví.

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN EN 60529 Stupeň ochrany krytem - krytí IP kód, (viz též ČSN 33 0330)
ČSN IEC 38 Normalizovaná napětí IEC - (viz též ČSN 33 0120)
ČSN 33 0128 Jmenovité kmitočty a jejich dovolené odchylky
ČSN IEC 73 Kódováni sdělovačů a ovladačů - (viz též ČSN 33 0170)
ČSN IEC 742+A1 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory
ČSN 33 0160 Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů
ČSN 33 0172 Označování a tvary ovládacích tlačítek
ČSN 33 0250 Třídy tepelné odolnosti elektrické izolace
ČSN IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi - viz též ČSN 33 0165
ČSN 33 0360 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
ČSN 33 0420 Izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty
ČSN 33 0600 Klasifikace el. zařízení z hlediska ochrany před úrazem el. proudem
ČSN 33 1310 Bezp. předpisy pro el. zařízení užívané osobami bez elektrotechnické kvalifikace
ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (viz též ČSN IEC 1200-53)
ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla
ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům
ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000-4-46 Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-4-47 Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem
ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení
ČSN 33 2000-5-52 Výběr a soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000-5-53 Spínací a řídící přístroje
ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy
ČSN 33 2000-5-537 Přístroje pro odpojování a spínání
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny
ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 33 2190 Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory
ČSN 33 2312 Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich
ČSN 33 2350 Předpisy pro elektrická zařízení ve ztížených klimatických podmínkách
ČSN 33 3060 Ochrana elektrických zařízení před přepětím
ČSN 33 4010 Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu
ČSN 34 0350 Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení
ČSN 34 1050 Předpisy pro kladení silových elektrických vedení
ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 33 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace

 
Hodnocení článku
Hodnocení: 5
Hlasů: 3


Ohodnoťte tento článek:

Excelentní
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout článek  Vytisknout článek

 Poslat známým  Poslat známým

Přidružené téma

Technika

"Login" | | 1 komentář | Prohledat diskuzi
Úroveň
Za obsah komentáře odpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrujte se

Re: ČSN – týkají se i nás (Skóre: 0)
Autor: DXer v Pátek 07.05.2004 v 12:10
Přehled je příliš podrobný.
Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (CSDXC)
Information published on these pages may not be reproduced unless the source (CSDXC) is mentioned.

Powered by PhpNuke Powered by Apache Powered by MySQL Powered by PHP Powered by PhpBB Really Simple Syndication

Generování stránky: 0.212 Vteřin